Profil společnosti

Společnost MP DIMS, a.s. byla založena 30.listopadu 2011 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4490.

Sídlo společnosti je ve Valašském Meziříčí a díky svým obchodním místům působí na celém území České republiky.

V současné době má společnost 35 stálých zaměstnanců a roční obrat cca 350 miliónů Kč.

Bezprostředně po svém vzniku se společnost MP DIMS, jako franchizant skupiny CRAVT zaměřila téměř výhradně na obchodní aktivity zejména v oblasti náhradních dílů a strojních součástí pro potřeby našich obchodních partnerů ve všech oblastech průmyslu.

Strategickým cílem společnosti je posílit její pozici na trhu a být servisním partnerem mezi výrobcem a konečným uživatelem.

Společnost MP DIMS se snaží uspokojit požadavky zákazníků po celé České republice především širokou škálou produktů.

Do portfolia zákazníků patří nejenom koneční uživatelé námi dodávaných produktů, ale také partnerské obchodní firmy.

Společnost má od 24.4. 2013 zaveden systém jakosti dle EN ISO 9001:2008

70 [Converted]