ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

POŠKOZENÍ LOŽISEK A JEJICH PŘÍČINY

03.11.2021

 

POŠKOZENÍ LOŽISEK A JEJICH PŘÍČINY

Jelikož se stále větší pozornost věnuje tomu, aby se zabránilo opakovanému poškození či selhání ložisek, vypracovala Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) metodologii klasifikace poškození a selhání ložisek (ISO15243.2004).

Tato norma rozeznává šest hlavních skupin a šestnáct podskupin způsobů selhání ložiska, přičemž se všechny vztahují k poškození, která nevznikla ve výrobě.

Norma vychází především ze znaků, které jsou viditelné na valivých tělesech, oběžných drahách, nebo na jiných funkčních površích ložiska. Také jsou zde identifikovány mechanismy, které se na daném typu selhání podílejí.

Většinu poškození ložisek lze přiřadit do některé ze šesti hlavních skupin a dále i do jednotlivých podskupin, které jsou zmíněny v tabulce 1. Definice způsobů selhání jsou uvedeny v tabulce 2.

Většina poškození ložisek způsobená těmito mechanismy je snadno detekovatelná a sledovatelná, pokud sledování stavu strojů je součástí komplexního programu údržby. První známky selhání ložiska lze detekovat prostřednictvím vibrační analýzy, což umožní pracovníkům údržby včas podniknout veškerá nápravná opatření. Tím je možné zásadně snížit nákladné a neočekávané odstávky stroje a zabránit katastrofálním selháním ložiska, při kterých jsou poškozeny i díly s ložiskem sousedící. To také umožní pracovníkům údržby prohlédnout ložisko v raném stádiu poškození a podniknout potřebné kroky, aby se zabránilo opakování stejného problému.

Většinu poškození ložisek lze zařadit do dvou kategorií poškození: předprovozní a provozní. Předprovozní poškození ložiska vzniká před anebo v průběhu montáže, zatímco k provoznímu poškození dochází během provozu ložiska.

PŘÍČINY PŘEDPROVOZNÍHO POŠKOZENÍ:

 • Nesprávné uložení na hřídeli a v tělese
 • Neodpovídající plochy na hřídelích a v tělesech
 • Statická nesouosost
 • Chybný montážní postup
 • Průchod elektrického proudu ložiskem (nadměrné napětí)
 • Doprava, manipulace a skladování

PŘÍČINY PROVOZNÍHO POŠKOZENÍ:

 • Únava materiálu
 • Nedostatečné mazání
 • Nedostatečné těsnění
 • Vibrace (nepravé brinellování)
 • Provozní nesouosost
 • Průchod elektrického proudu ložiskem (proudový svod)

TABULKA 1

TABULKA 2

Jako jeden z nejčastějších důvodů poškození ložisek vidí pan Nevrlý, technik a specialista zákaznického servisu MP DIMS, v nesprávném montážním postupu.

20.10.2018 jsme tedy pana Nevrlého kontaktovali s naším dotazem:

Špatné zacházení s ložisky a nedbalost před a v průběhu montáže často vedou k poškození a předčasné únavě materiálu či selhání ložiska. Myslíte, že jednou z hlavních příčin časného selhání ložiska z důvodu únavy materiálu je úderové poškození během manipulace, montáže, skladování a/nebo provozu ložiska? Je v těchto případech náraz větší než pevnost materiálu (přetížení), u kterého dochází k plastické deformaci, a poškození tudíž začíná v místě deformace a nakonec vyústí v předčasné selhání ložiska?

21.10.2021 nám pan Nevrlý odpověděl:

Ano.

Náš technik, specialista zákaznického servisu, pan Nevrlý rád zodpoví na jakékoliv další dotazy směřované k tématu poškození ložisek a jejich příčiny. Své dotazy zasílejte písemně na adresu MP DIMS a.s, U Letiště 1813, Otrokovice, 765 02. Pište prosím hůlkovým písmem. Pan Nevrlý už špatně čte.

MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

Zdroj: PUB SR/P7 10001/2 CS – tato publikace nahrazuje publikaci 4100.

ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken