RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

Vteřinová a konstrukční lepidla

Vteřinová lepidla (kyanoakryláty), jak už jejich název napovídá, velmi rychle vytvrzují. Jsou určena pro širokou škálu materiálů a slouží především k rychlé fixaci součástí při dostatečné pevnosti spojů. V případě požadavku na vyšší pevnost a odolnost lepeného spoje se používají konstrukční lepidla. Existuje mnoho druhů těchto lepidel a dají se rozdělit do 3 základních skupin:

 

EPOXIDOVÁ LEPIDLA

Používají se v těch případech, kdy lepeným spojem potřebujeme přenést velká zatížení a ve většině případů nahrazují klasické spojovací materiály jako jsou šrouby, nýty, sváry…

 

AKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

Ve srovnání s epoxidovými lepidly jsou méně tuhá, používají se na menší lepené plochy…

 

SILIKONOVÁ LEPIDLA

Výhodou těchto lepidel je určitá absorpce a kompenzace mechanických namáhání např. při přenosu kroutícího momentu, při různé tepelné roztažnosti lepených materiálů apod…

 

PDF KATALOGY KE STAŽENÍ: LOCTITE, LOXEAL