ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

Standardní ložiska

KULIČKOVÁ LOŽISKA

Kuličková ložiska jsou velmi univerzální. Mají jednoduchou konstrukci, jsou nerozebíratelná, mohou pracovat s vysokými a velmi vysokými otáčkami, jsou v provozu odolná a vyžadují nepatrnou údržbu. Kuličková ložiska jsou nejpoužívanějším typem ložisek. Vyrábí se v mnoha provedeních, variantách a velikostech.

 

JEDNOŘADÁ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Jednořadá kuličková ložiska se vyznačují hlubokými nepřerušovanými drahami. Tyto oběžné dráhy mají vysoký stupeň přimknutí s kuličkami, což umožńuje přenášet radiální a axiální zatížení v obou směrech.
Jednořadá kuličková ložiska se vyrábějí jako nezakrytá, nebo zakrytá s těsněním, nebo kryty.
Vnější kroužek jednořadých kuličkových ložisek může být opatřen zápichem.


Jednořadé kuličkové ložisko

 

DVOUŘADÁ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Dvouřadá kuličková ložiska jsou konstrukčně shodná s jednořadými kuličkovými ložisky. Jejich hluboké nepřerušené oběžné dráhy mají vysoký stupeň přimknutí s kuličkami, což umožňuje přenášet radiální a axiální zatížení v obou směrech.
Dvouřadá kuličková ložiska jsou velmi vhodná pro uložení, kde únosnost jednořadého kuličkového ložiska není dostačující.
Dvouřadá kuličková ložiska, která mají stejný vnitřní i vnější průměr jako jednořadá kuličková ložiska, jsou o něco širší než jednořadá kuličková ložiska, ale mají podstatně vyšší únosnost.

 

DVOUŘADÁ NAKLÁPĚCÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v několika řadách jako otevřená. Vyznačují se nízkým třením a jsou vhodná pro vyšší otáčky.
Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska jsou vyráběna s válcovou nebo kuželovou dírou s kuželovitostí 1:12. Ložiska jsou montována přímo na kuželový čep hřídele, nebo pomocí upínacího pouzdra na válcový čep.
Tato ložiska mohuou přenášet radiální a omezené axiální síly. Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska se vyznačují dvěma řadami kuliček se společnou kulovou dráhou vnějšího kroužku. Tím je umožněno naklopení vnitřního kroužku ložiska vůči vnějšímu kroužku okolo středu ložiska bez narušení správné funkce.
Tato ložiska jsou schopna kompenzovat průhyb hřídele, nesouosost i deformace tělesa. Jsou dodávána se standardní vůlí, pro zvláštní případy uložení, mohou být dodávána s menší, nebo větší radiální vůlí.
Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska jsou vyráběna v normálním stupni přesnosti.

 

AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Axiální kuličková ložiska jsou rozebíratelná. Hřídelový kroužek, tělesový kroužek a klec s kuličkami se montují zvlášť. Vyrábějí se v několika řadách a jsou dodávána jako jednosměrná, nebo obousměrná.

 

JEDNOSMĚRNÁ AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Jednosměrná axiální kuličková ložiska se skládají z hřídelového kroužku s oběžnou drahou, klece s kuličkami a tělesového kroužku s oběžnou drahou. Tato ložiska mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Na ložiska nesmí působit radiální zatížení.
Jednosměrná axiální kuličková ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnějšína přesnost se mohou použít ložiska s vyšší přesností chodu.


Axiální kuličkové ložisko

 

OBOUSMĚRNÁ AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Obousměrná axiální kuličková ložiska mají dvě klece s kuličkami umístěnými mezi hřídelovým kroužkem a dvěma tělesovými kroužky. Střední hřídelový kroužek má oběžné dráhy pro valivá tělesa na obou stranách a upevňuje sena čep. Tělesové kroužky mají oběžnou dráhu jen na jedné straně.
Tato ložiska mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech, nesmí však na ně působit žádné radiální zatížení.
Obousměrná axiální kuličková ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti. Pro uložení náročnější na přesnost se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA

Jednořadá kuželíková ložiska jsou rozebíratelná. Vnitřní kroužek s klecí a valivými tělesy a vnější kroužek se montují zvlášť.

Jsou vyráběna v několika řadách a vyznačují se vysokou tuhostí, nízkým třením a hlavně schopností přenášet velká radiální a jednosměrná axiální zatížení.
Velikost přenášeného axiálního zatížení závisí na velikosti stykového úhlu. Vhodným uspořádáním dvojice ložisek lze dosáhnout obousměrné axiální zatížitelnosti. Jednořadá kuželíková ložiska jsou vyráběna v metrických i palcových rozměrech. Standardně jsou ložiska dodávána v normální přesnosti. Pro uložení náročnější na přesnost nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností.


Kuželíkové ložisko

 

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA

Jednořadá válečková ložiska jsou rozebíratelná, kroužek s vodícími přírubami spolu s klecí včetně válečků a druhý kroužek lze montovat samostatně.


Válečkové ložisko typu NU

Jsou vyráběna v několika řadách a provedeních. (N, NJ, NU, NUP). Ložiska se vyznačují vysokou tuhostí, nízkým třením, schopností přenášet velká radiální zatížení a jsou vhodná pro vysoké otáčky. Jednořadá válečková ložiska jsou dodávána se standardní vůlí, ve zvláštních případech uložení lze dodávat také s menší nebo větší radiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost, nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

N – provedení ložiska. Vnitřní kroužek má dvě vodící příruby,vnější kroužek je bez vodících přírub. Axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu je možný v obou směrech.

NJ – provedení ložiska. Vnější kroužek má dvě vodící příruby, vnitřní kroužek má jednu vodící přírubu. Ložisko může přenášet axiální síly v jednom směru.

NU – provedení ložiska. Vnější kroužek má dvě vodící příruby, vnitřní kroužek je bez vodících přírub. Axiální posuv hřídele vzhledem k tělesu je možný v obou směrech.

NUP – provedení ložiska. Vnější kroužek má dvě vodící příruby, vnitřní kroužek má jednu pevnou vodící přírubu a jednu volnou přírubu, kterou tvoří přírubový kroužek. Ložisko může přenášet axiální síly v obou směrech.

 

LOŽISKOVÉ JEDNOTKY

Ložiskové jednotky se obvykle skládají z ložiska, těsnění, maziva a zajišťovacího zařízení na hřídeli. Jednotky jsou složené a nastavené ve výrobním závodě. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži jsou vybaveny ložisky s bodovým nebo s čárovým stykem.


Ložisková jednotka

Pro využití velkých výkonnostních vlastností ložisek se nabízí celá řada ložiskových těles a jejich těsnění. Tato tělesa a těsnění jsou dobře známé pro svoji kvalitu a odolnost. Vedle jejich konstrukčních vlastností, které zjednodušují montáž, ustavení a domazávání, jsou ložisková tělesa přesně obrobená pro plné využití provozní trvanlivosti zabudovaných ložisek.

 

SOUDEČKOVÁ LOŽISKA

Dvouřadá soudečková ložiska jsou nerozebíratelná a jsou vyráběna v několika řadách. Standardně se vyrábějí s válcovou nebo kuželovou dírou s kuželovitostí 1:12 nebo 1:30.


Soudečkové ložisko

Ložiska jsou montována přímo na kuželový čep hřídele nebo pomocí upínacího, případně stahovacího pouzdra na válcový čep. Dvouřadá soudečková ložiska mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším kroužku. Tím je umožněno naklopení vnitřního kroužku ložiska vůči vnějšímu kroužku okolo středu ložiska bez narušení správné funkce. Tato ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost, průhyb hřídele i deformace tělesa.
Mohou přenášet velká radiální a současně působící i axiální zatížení v obou směrech. Dvouřadá soudečková ložiska mají vysokou tuhost.
Ložiska jsou dodávána se standardní radiální vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána s menší nebo větší radiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu P6.

 

AXIÁLNÍ SOUDEČKOVÁ LOŽISKA

Axiální soudečková ložiska jsou rozebíratelná, hřídelový kroužek s klecí a soudečky a tělesový kroužek se mohou montovat jednotlivě. Jsou vyráběná v několika řadách.

U axiálních soudečkových ložisek je zatížení přenášeno z jedné oběžné dráhy na druhou pod určitým úhlem, což umožňuje přenášet kromě axiálního i zatížení radiální. Axiální soudečková ložiska se vyznačují vysokou tuhostí. Konstrukce těchto ložisek umožňuje naklopení hřídelového kroužku vůči tělesovému kroužku bez narušení funkce ložiska.
Axiální soudečková ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost a průhyb hřídele.
Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu P6.

PDF KATALOGY KE STAŽENÍ: ZVL, SKF, TIMKEN

ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken