RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

Fleyerovy, Gallovy a pouzdrové řetězy

FLEYEROVY ŘETĚZY

Řetězy jsou konstruovány pro vysoké tahové zatížení. Nejčastější aplikací jsou zvedací zařízení jako například vysokozdvižné vozíky, dále slouží k držení protizávaží na elevátorech nebo se používají jako nosné řetězy u jeřábů. Řetězy jsou většinou dodávány ve specifických délkách zakončenými koncovými články na každém jeho konci a to buď na vnitřním nebo na vnějším článku.

Dodáváme řetězy normy DIN8152, ANSI B29.8, ISO4347, NFE26107,

  • Fleyerovy řetězy AL
  • Fleyerovy řetěz LH (BL)
  • Fleyerovy řetězy LL
     

GALLOVY ŘETĚZY

Řetězy jsou vyráběny podle ČSN 02 3330 a DIN 8150. Konstrukčně jsou tyto řetězy sestaveny z řady čepů, na jejichž osazených koncích jsou otočně nasunuty destičky. Konce čepů jsou roznýtované. Ke spojení obou konců řetězu se používá spojka, která je tvořena čepem bez osazení, rozpěrným válečkem a závlačkami. U větších velikostí jsou pod závlačkami podložky. Gallovy řetězy se používají jako nosné řetězy a také pro pomalý přenos velké tažné síly rychlostí max. 0,3m/s.

 

POUZDROVÉ ŘETĚZY

Řetězy jsou vyráběny podle ČSN 02 3329 a DIN 8164. Jsou odolnější proti opotřebení než Gallovy řetězy. Vnitřní články sestávají ze dvou vnitřních destiček se dvěma pevně zalisovanými pouzdry, vnější články ze dvou vnějších destiček se dvěmi zalisovanými a zanýtovanými čepy. Rychlost řetězu dle dělení do max. 5 m/s. Pouzdrové řetězy se z důvodu jejich robustní konstrukce používají jako přepravní nebo pohonné řetězy v drsných provozních podmínkách.

Montážní – demontážní nářadí

  • Napínací kolečko RENOLD Roll-RING
  • Roznýtovací kleště
  • Měrky na měření protažení řetězů
  • Montážní Svěrky
  • Profesionální dělení řetězů pomocí lisu

 

PDF KATALOGY KE STAŽENÍ: RENOLD