RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

Maziva pro extrémní provozní podmínky

V technické praxi najdeme mnoho aplikací s velmi rozdílnými provozními podmínkami. Běžná maziva svými parametry obvykle v těchto podmínkách neobstojí. Mohou to být např. velmi vysoké teploty v ocelárnách, nebo naopak velmi nízké teploty v kryogenní technice, vysoká vlhkost v papírnách, mazání nákolků u kolejových vozidel, nebo velmi vysoké otáčky u turbín. V takových případech je pak řešením použití speciálních maziv dle konkrétních provozních podmínek.

V této oblasti spoečnost MP DIMS spolupracuje s předními světovými výrobci jako je MOLYKOTE, LOCTITE, SKF.