ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

VÝROBKY PRO PŘENOS VÝKONU - ŘETĚZY

13.07.2021

SKF VÝROBKY PRO PŘENOS VÝKONU - ŘETĚZY

Výrobky SKF pro přenos výkonu zahrnují nejrozšířenější typy výrobků, které lze rozdělit do šesti hlavních skupin – řetězy, řetězová kola, řemeny, řemenice, spojky, pouzdra a náboje. Všechny výrobky pro přenos výkonu SKF jsou označeny specifickým přídavným označením před základním označením. Výrobky jsou označeny v souladu s mezinárodní normou, a můžete je tedy snadno identifikovat a najít jejich vhodnou náhradu.

Řetězy SKF jsou vyráběny v moderních výrobních závodech a procházejí náročnými kontrolami jakosti, které zajišťují splnění norem ISO a platných průmyslových norem, především ANSI, BS, DIN a JIS. Veškeré řetězy SKF jsou určeny pro běžnou provozní teplotu -20 so + 150 °C. Výjimku představují řetězy z nerezové ocele, které mohou pracovat v teplotním rozsahu od -20 do + 400 °C. Přivyšších teplotách je nutno používat jiný způsob mazání. Je třeba upozornit, že při teplotách vyšších  než + 200 °C a nižších než - 20 °C je hodnota mezního zatížení snížena.

MATERIÁLY

Vstupní materiály používané pro výrobu jednotlivých dílů řetězu mají zásadní význam, a proto veškeré přejímané materiály podléhají nejpřísnější kontrole ještě před předáním do výroby. Tyto kontroly zahrnují pečlivou volbu ocelárny i průběžné audity dodavatelů. Každá převzatá šarže vstupního materiálu je dodávána spolu s laboratorní zprávou, která potvrzuje složení materiálu. Při přejímce jsou z materiálu odebrány vzorky pro analýzu, která ověřuje, zda chemické složení splňuje přísné materiálové specifikace výrobního závodu. Po náročných kontrolách prochází materiál jednotlivými operacemi v průběhu předvýrobního zpracování. Nejprve je provedeno žíhání, jímž je dosaženo ideálních vlastností materiálu pro navazující postupy. Poté následuje válcování ve více průchodech, které zaručí rovnoměrnou tuhost v tloušťce plechu, a další operace v závislosti na konkrétním materiálu a požadavcích na příslušný díl.

ČÁSTI ŘETĚZU - SPOJOVACÍ DESTIČKY 

Řetězy SKF jsou sestaveny z destiček se širší prostřední částí, které se vyznačují vyšší únavovou pevností. Materiál destiček je několikrát válcován za studena a prochází náročnými kontrolami tloušťky. Destičky tím dosáhnou rovnoměrnou tloušťku, což má zásadní význam pro hladký chod řetězu. Pevnost a odolnost destiček je dosažena prokalením, kuličkováním a protlačováním kuličky se kalibruje a zpevňuje díra.

ČÁSTI ŘETĚZU - ČEPY

Materiál čepu je vyráběn především z legované oceli a má cementovaný povrch, který zaručuje nejvyšší odolnost proti opotřebení a současně je zachováno houževnaté jádro s vysokou pevností, zajišťující vyšší odolnost proti působení rázových sil. K tomu účelu jsou určeny rotační pece, v nichž dochází k rovnoměrnému prohřátí čepů při tepelném zpracování. Čepy jsou dále přesně broučeny, čímž je zvýšena odolnost proti opotřebení.

ČÁSTI ŘETĚZU - POUZDRA

Válcování za studena zaručuje rovnoměrnou tloušťku stěny pouzdra, která je neobyčejně důležitá pro dosažení přesné a stejné rozteče. Zakružovací stroje zajišťují dostatečnou přesnost vnější i vnitřní kruhovitosti pouzder, která je nutná pro optimální spojení pouzdra s uložením destičky. Cementováním se výrazně zvýší odolnost pouzder proti opotřebení při zachování houževnatého jádra, které je odolné proti rázovému zatížení. Pouzdra jsou dále přesně broušena kvůli dosažení dlouhé životnosti.

ČÁSTI ŘETĚZU - VÁLEČKY

Řetězy SKF používají masivní válečky, které jsou vyráběny z tyčoviny protlačováním za studena, aby byla zajištěna vysoká únavová pevnost a vyšší odolnost proti rázovému zatížení. Všechny válečky jsou kaleny, čímž je dosažena větší odolnost proti opotřebení. Válečky jsou dále kuličkovány. Tato operace zabraňuje šíření trhlin a současně válečkům dodává vyšší únavovou pevnost, která zaručuje požadovanou životnost.

MONTÁŽNÍ PROCES

Nejmodernější automatické stroje provádějí montáž jednotlivých dílů s požadovanou přesností. Řetězy SKF se tedy vyznačují přesnou roztečí a dokonalým přimknutím k ozubenému kolu. Každý díl a každá operace prochází nejnáročnější kontrolou kvality, která zaručuje splnění předepsaných tolerancí a standardů. Smontované řetězy jsou předem natahovány. Zabíhání řetězů nejen odstraní počáteční prodloužení, ale také zvyšuje jejich únavovou odolnost. Poslední operaci představuje předběžné namazání, které zajistí připravenost řetězů SKF k okamžitému použití. Předběžné namazání rovněž působí jako protikorozní ochrana a prodlužuje skladovatelnost řetězů.

 

SPOJOVACÍ ČLÁNKY

Tyto články spojují oba konce řetězu a vytvoří nekonečný řetěz. Řetěz s pružnou pojistkou a závlačkou se vyznačuje snadnější demontáží a výměnou, zatímco nýtovaný řetěz nabízí vysoce pevné spojení a vysokou únavovou pevnost srovnatelnou s ostatními články řetězu.

 

KŘIVENÉ ČLÁNKY

Křivené články jsou používány v případech, které vyžadují řetězy s lichým počtem článků. Tyto články se skládají ze dvou zahnutých destiček, nalisovaných na pouzdro a váleček. Křivený článek je spojen širší části s posledním článkem řetězu a spojovací čep je zajištěn závlačkou.

POZNÁMKA: Je potřeba upozornit, že použití křiveného článku, především křiveného článku v délce jedné rozteče, snižuje výkon standardního řetězu. Křivené články nejsou vhodné pro řetězy určené pro vysoké rychlosti a pohony zatížené rázy. Měly by být používány pouze v případech, kdy je osová vzdálenost pevně nastavená a nezbývá jiná možnost.

 

ŘETĚZY PODLE AMERICKÝCH NOREM

Na řetězy podle amerických norem se vztahují normy ISO 606, ANSI B29.1 a DIN 8188. Tyto normy platí pro řetězy s roztečí 1/4 až 3”. Řetězy podle amerických norem mají čep s menším průměrem než odpovídající řetězy podle evropských norem. Odolnost proti opotřebení je tedy nižší ve srovnání s řetězy podle evropských norem - s výjimkou řetězu s roztečí 5/8”, který má čepy a pouzdra většího průměru než srovnatelné řetězy podle evropských norem. Řetězy podle amerických norem jsou běžně označovány podle číselného systému standardu ANSI, např. dvouřadý řetěz s roztečí 1/2” (se dvěmi řadami) má označení ANSI 40-2.
Číselný systém ANSI je založen na následujících zásadách: První číslice odpovídá velikosti rozteče v 1/8”, tzn. 4/8 = rozteč 1/2”, druhá číslice vyjadřuje, že se jedná o válečkový řetěz, tzn. válečkový řetěz = 0. Číslice 5 nahrazující 0 označuje pouzdrový řetěz a číslice 1 užší řadu. Přídavné označení stejně jako u řetězů podle evropských standardů vyjadřuje počet řad řetězu, tzn. 2 = dvouřadý (dvě řady).

 

ŘETĚZY PODLE EVROPSKÝCH NOREM BS

Na řetězy vyráběné podle norem BS se vztahují normy ISO 606, BS228 a DIN 8187. Tyto normy plastí pro řetězy s roztečí 6 mm (0.236”) až 114,3 mm (4.500”). Pro tyto řetězy je charakteristický čep s větším průměrem než má řetěz ANSI. Tím je dosaženo lepší odolnosti proti opotřebení, neboť nosná plocha je větší.
Číselný systém BS pro značení řetězů je následující: dvouřadý řetěz (se dvěmi řadami) s roztečí 1/2” je označen 08B-2. První dvě číslice vyjadřují velikost rozteče v 1/16”, tzn., 08 = 8/16” neboli 1/2”. Písmeno B označuje evropskou normu. Přídavné označení 2 odpovídá počtu řad řetězu. V tomto případě se jedná o dvouřadý řetěz (se dvěmi řadami). Řetězy BS se podobají řetězům podle normy ASME/ANSI, s nimiž mají shodnou rozteč, avšak odlišují se ostatními důležitými rozměry.

 

ŘETĚZY Z NEREZOVÉ OCELI

Řetězy z nerezové oceli se vyznačují vynikající odolností proti korozi ve většině náročných aplikací. SKF nabízí široký výběr řetězů z nerezové oceli pro zařízení, která pracují v čistém prostředí nebo v prostředí, v němž jsou používány agresivní chemikálie. Standardní nerezové řetězy SKF jsou vyráběny z oceli SS304, která se vyznačuje vysokou protikorozní odolností, a jsou dostupné v provedení podle norem BS a ANSI. Pro vysoké teploty je určena ocel SS316 a další nerezové oceli. Nerezová ocel SS316 je poněkud odolnější proti magnetické permeabilitě, extrémním teplotám a agresivním chemickým látkám.

Použití: Tyto řetězy jsou vhodné pro potravinářský a farmaceutický průmysl, vysoké a nízké teploty (-20 až +400 °C) a korozivní prostředí. Řetězy z nerezové oceli mohou být vyrobeny pro provoz při teplotě až 1000 °C, přičemž však musí být používáno speciální mazivo.

 

PONIKLOVANÉ ŘETĚZY

Poniklované válečkové řetězy spojují pevnost standardních válečkových řetězů s protikorozní odolností, kterou zaručuje niklování. Poniklováním všech dílů před montáží je dosaženo homogenního pokrytí povrchu, které přispívá k nejvyšší účinnosti procesu pokovení.

Použití: Poniklované řetězy nejsou vhodné pro aplikace, kde může dojít ke kontaktu s potravninami.

 

POZINKOVANÉ ŘETĚZY

Pozinkované válečkové řetězy se vyznačují velmi dobrou přilnavostí povlaku k základnímu kovu a spojují pevnost standardních válečkových řetězů s protikorozní odolností, kterou zaručuje zinkování. Pozinkováním všech dílů před montáží je dosaženo homogenního pokrytí povrchu, které přispívá k nejvyšší účinnosti procesu pokovení. Zinkování je levnější než niklování.

Použití: Pozinkované řetězy jsou určeny pro venkovní použití a pro zařízení vystavená vlivu prostředí mořské/slané vody.

 

DAKROTIZOVANÉ ŘETĚZY

Dakrotizace je proces pokovení. Disperzní nátěr na bázi vody s vlastním složením obsahující oxidy kovů, kovový zinek a hliníkové vločky. Malé částice zinku a hliníku jsou na povrchu vyrovnány v několika vrstvách a vytvoří kovový stříbřitě šedý povlak. Vločky zinku a hliníku se překrývají a tvoří vynikající ochrannou vrstvu. Zoxidovaný zinek chrání ocel proti korozi. Vzhledem ke koncentraci hliníku v povlaku je dosažena dobrá odolnost proti bimetalové korozi. Poškozená místa povlaku jsou vyplněna oxidem zinku a uhličitany, tzn. řetězy jsou “samoopravující”. Dakrotizací mohou být opatřeny nejrůznější typy řetězů. 

Použití: Tyto řetězy jsou vhodné pro vysoce korozivní prostředí, v němž si uchovávají původní pevnost.

 

Používání výrobků SKF pro přenos výkonu a údržbu umožňuje mnohem efektivněji provádět montáž, domazávání, ustavení a údržbu strojních zařízení. Řetězové pohony -  Použití vysoce kvalitní oceli spolu s nejvyšší péčí věnovanou každému detailu procesu výroby jsou zárukou, že řetězy SKF snesou nejvyšší
namáhání. Speciální řetězy, jako např. Dakrotizované řetězy, dosahují delší životnosti i v nejkorozivnějším prostředí.

 

PROGRAM PRO VÝPOČET ŘETĚZOVÉHO POHONU

Na základe vašich údajů program vybere nejúcinnější a nejhospodárnější rešení pro vaši aplikaci. Po dokoncení výpočtu si můžete celou zprávu vytisknout a uložit pro vaši dokumentaci. Program naleznete na adrese www.skfptp.com v části nástroje.

 

Společnost MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

 

 

 

 

ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken