RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

UTĚSNĚNÁ NAKLÁPĚCÍ SOUDEČKOVÁ LOŽISKA FAG

11.06.2019

ÚČINNÁ OCHRANA PŘED NEČISTOTAMI I VYSOKÝMI NÁKLADY

Utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG se již řadu let osvědčují jako řešení umožňující okamžitou montáž ložisek v průmyslové sféře, a to především v aplikacích s nároky na velké únosnosti při současném naklopení, spojených s mimořádnými požadavky na zajištění ochrany před nečistotami, nebo při potřebě zajistit maximální životnost spolu s minimální servisní náročností. Naše utěsněná naklápěcí soudečková ložiska představují ideální řešení pro aplikace, jako jsou hutní zařízení pro plynulé odlévání, dopravní pásy v báňském průmyslu, zdviže nebo zařízení v potravinářském průmyslu, a to nejen po technické, ale i ekonomické stránce, protože se rychle zaplatí. Celé portfolio produktů je dostupné v provedení X-life a standardně pokrývá řadu velikostí až do vnějšího průměru 620 mm. Kromě toho lze v rámci speciálních provedení dodat i ložiska větších rozměrů.

Významné přednosti:

  • velmi vysoká statická a dynamická únosnost;
  • nízká spotřeba mazacího tuku;
  • bez nákladných domazávacích systémů;
  • snížená náročnost údržby;
  • velmi dlouhá životnost ložisek;
  • minimální zatížení životního prostředí.

 

X-LIFE – VYŠŠÍ VÝKON 

Naklápěcí soudečková ložiska FAG v provedení X-life mají zdokonalenou kinematiku a optimalizované povrchy. Při jejich výrobě jsou použity materiály umožňující dosahování vysokých výkonů a tato ložiska nemají pevný nákružek. Tím se podstatně zvyšuje dynamická i statická únosnost a při stejných provozních podmínkách se tak podstatně prodlužuje jmenovitá trvanlivost ložisek. Při určitých aplikacích lze také použít ložiska menších rozměrů.

Ideální mazání – například při výrobě zdviží 
Utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG jsou opatřena optimálním mazivem již ve výrobním závodě. K tomuto účelu se standardně používá naše prémiové mazivo Arcanol LOAD400. Pro potřeby speciálních aplikací je ale možné ložiska dodat i s jinými druhy maziv. Speciální maziva se tak používají třeba u ložisek určených do zdviží a výtahů, kde zajišťují obzvláště tichý chod.

Repasování valivých ložisek – alternativa k pořízení nových

Při provádění údržby a servisu se valivá ložiska často preventivně mění za nová. 
Přitom by bylo často možné použít repasovaná ložiska. Repasovat lze i utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG.

Rychlá amortizace – na příkladu zařízení k plynulému lití předvalků 
Zařízení na plynulé lití plochých předvalků se osazují utěsněnými naklápěcími soudečkovými ložisky s axiálně pevným i axiálně volným uložením. Při srovnání utěsněných a otevřených ložisek je zde velmi dobře patrné, že se v tomto případě rychle zaplatí vyšší pořizovací cena utěsněných ložisek díky jejich minimálním nákladům na údržbu a delší provozní životnosti. (Viz obrázek 1.) Zohledněny jsou náklady na tuk k domazávání a také náklady na separaci a likvidaci maziva z chladicího okruhu.

 

Srovnání nákladů na použití otevřených a utěsněných naklápěcích soudečkových ložisek, osazených v zařízení na plynulé lití plochých předvalků.

Legenda:
1. Kumulované náklady v procentech
2. Délka amortizace v letech
3. Cena utěsněného ložiska
4. Cena otevřeného ložiska
5. Rozdíl = úspora

 

Závěr 
Utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG zajišťují spolehlivou ochranu před znečištěním, snižují celkové provozní náklady, prodlužují trvanlivost a přesvědčí vás svou vysokou únosností.

Zdroj: schaeffler.cz