ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

UPEVŇOVÁNÍ VÁLCOVÝCH SOUČÁSTÍ

06.10.2020

 

Upevňovací produkty LOCTITE slouží k upevňování ložisek, pouzder a válcových dílů v tělesech zařízení nebo na hřídele. Zajišťují maximální přenos zatížení a rovnoměrné rozložení namáhání a eliminují stykovou korozi. Protože se nanášejí jako kapalina, vytvářejí 100% kontakt mezi přilehlými kovovými plochami, čímž eliminují potřebu nákladných náhradních dílů, časově náročné obrábění či používání mechanických metod. Upevňovače LOCTITE vyplňují vnitřní prostor mezi součástmi a po vytvrzení vytvářejí pevnou a přesnou sestavu.

 

Upevňovače LOCTITE výrazně předčí běžné montážní metody

•             Sestavy s perem a drážkou: mají nevyvážené rozložení hmoty, nerovnováha může vést k vibracím při vysokých otáčkách.

•             Drážky a ozubení: vyvolávají silné namáhání v důsledku „vrubového účinku“, k němuž dochází v oblasti spojení. Vysoké náklady na obrábění.

•             Svěrné kroužky, zalisování, montáž za tepla a kuželová spojení: při přenosu momentu se spoléhají pouze na tření, což znamená omezený výběr materiálů, povrchů a provedení. K dosažení požadovaného zatížení je nutné dodržet přísné tolerance, což vede k vysokým výrobním nákladům. Uložení s přesahem vytváří napětí v komponentech, které může vést k destrukci spojení, obzvláště v kombinaci s provozním namáháním.

•             Svařování a pájení: mohou se spojovat pouze slučitelné kovy, díly se mohou v důsledku vysokých teplot zkroutit. Zahřátí materiálu může vést ke vzniku zbytkového napětí a narušení struktury. Také demontáž může být často obtížná nebo nemožná.

 

Výhody upevňovačů LOCTITE oproti běžným montážním metodám

•             Produkty s vysokou pevností, které přenášejí vysoká zatížení

•             Nedochází ke korozi a odírání díky vyplnění všech spár

•             100% kontakt – zatížení a napětí je ve spoji rovnoměrně rozložené

 

Výhody upevňovačů LOCTITE v kombinaci s montáží za tepla nebo lisovanými spoji

•             Vyšší přenos zatížení a výkon při stávajícím provedení a geometrickém řešení

•             Stejné funkční vlastnosti při menším přesahu / lehčí konstrukci

 

PŘÍPRAVA POVRCHU

Montované součásti by měly být čisté a bez nečistot, jako je tuk, olej, řezné kapaliny, ochranné vrstvy atd.

•             Před nanesením upevňovače plochy odmastěte, očistěte a osušte – použijte LOCTITE SF 7063

•             Když budete hmotu používat při teplotách nižších než 5 °C, doporučuje se nejprve povrch ošetřit přípravkem LOCTITE SF 7240 nebo LOCTITE SF 7649

•             Rychlost tvrdnutí upevňovací hmoty můžete zvýšit použitím aktivátoru LOCTITE SF 7649 nebo LOCTITE SF 7240

 

NANÁŠECÍ ZAŘÍZENÍ

Poloautomatická nanášecí zařízení

LOCTITE 97009 / 97121 / 97201

Poloautomatická nanášecí zařízení LOCTITE obsahují řídicí jednotku a zásobník v jednom přístroji

a jsou určena k dávkování mnoha produktů LOCTITE. Poskytují digitální řízení času, signál „prázdný

zásobník“ a signál „konec nanášecího cyklu“. Dávkovací ventil vhodný pro stacionární nebo ruční

režim. Zásobníky mají dostatečnou kapacitu až pro 2 kg láhve a zařízení je vybaveno snímačem

nízké hladiny.

 

Ruční aplikační pistole

Peristaltická ruční pistole LOCTITE 98414, 50 ml lahvička

Peristaltická ruční pistole LOCTITE 97001, 250 ml lahvička

Tyto ruční aplikační pistole lze snadno nasadit na libovolnou anaerobní 50 ml nebo 250 ml lahvičku

LOCTITE, čímž se lahvička přemění na přenosný zásobník. Jsou určeny k dávkování kapek

o velikosti od 0,01 do 0,04 ml v libovolném úhlu bez úniků nebo ztrát produktu (vhodné pro

viskozitu do 2 500 mPa·s).

Základní faktory, které je třeba zvážit při výběru správného upevňovače LOCTITE

1. Spára mezi díly

Upevňovače s nízkou viskozitou (125 až 2 000 mPa·s) se používají k vyplňování spár do 0,15 mm. Pro větší spáry než 0,15 mm je třeba použít upevňovače s vyšší viskozitou (>2 000 mPa·s).

2. Teplotní odolnost

Většina upevňovačů LOCTITE odolává teplotám do 150 °C. Pro aplikace, které vyžadují odolnost proti vyšším teplotám, vyvinula společnost Henkel speciální sérii upevňovacích produktů, které snášejí teploty až 230 °C.

3. Pevnost spojení

Upevňovač s vysokou pevností se doporučuje pro aplikace, které vyžadují trvalé spojení. V případě, že je potřeba při údržbě díly demontovat, je lepší použít produkt se střední pevností, protože má nižší pevnost ve smyku.

4. Rychlost vytvrzování

Mnoho výrobních aplikací vyžaduje upevňovače s vysokou rychlostí vytvrzování kvůli optimalizaci tempa výroby. Na druhou stranu některé aplikace vyžadují pomalé tvrdnutí, aby bylo možné po smontování dílů provádět úpravy. Náš sortiment upevňovacích produktů LOCTITE nabízí široký výběr rychlostí vytvrzování.

 

Tabulka: Seznam produktů LOCTITE určených k upevňování součástí

Společnost MP DIMS je distributorem výrobků LOCTITE.

ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken