ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

SKF SPEEDI-SLEEVE

01.12.2020

SKF SPEEDI-SLEEVE

Snadné a rychlé řešení poškozené hřídele

Aby byl těsnicí efekt účinný, musí být hřídelové těsnicí kroužky v kontaktu s hladkým kruhovým povrchem – stykovou plochou těsnění. Dojde-li k opotřebení stykové plochy, těsnění už nebude moci plnit svoji funkci, kterou je zadržování maziva a zabránění vniknutí nečistot.

K poškrábání stykové plochy obvykle dojde tehdy, když je částice nečistoty zachycena pod těsnicím břitem a při otáčení hřídele v něm vybrousí stopu. Postupem času bude těsnění umožňovat průchod či zachycení dalších částic pod břitem a jeho účinnost bude klesat.

To nakonec povede k poškození komponentu, které těsnění mělo chránit. Pro nápravu je pak potřeba opravit povrch hřídele, protože pouhá výměna těsnění už stačit nebude. Při opravě hřídele je obvykle nutné rozebrat celý stroj tak, aby bylo možné buď hřídel vyměnit za nový, případně stykovou plochu přebrousit, dokud nebude vyhovovat technickým požadavkům.

Pokud jsou však drážky hluboké, je nutné materiál nejprve přidat a pak teprve hřídel přebrousit na původní průměr. Jinak nebude nové těsnění správně fungovat. Existuje však i jednoduché řešení, které umožňuje nechat hřídel na místě a nevyžaduje změnu rozměru těsnění. Řešením jsou pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE.

Jednoduchá myšlenka s velkým účinkem

Společnost SKF vyvinula pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE jako řešení opotřebených stykových ploch na koncích hřídelí. Tenkostěnné pouzdro má vysoce kvalitní povrch, který poskytuje optimální stykovou plochu pro hřídelové těsnicí kroužky. Toto pouzdro se jednoduše nasune na poškozenou plochu a představuje stejně kvalitní povrch jako nový hřídel, ne-li kvalitnější. Nevyžaduje demontáž hřídele ani obráběcí operace, a nákladná doba odstávky je proto minimální. Protože je možné použít těsnění stejného rozměru, jako bylo původní těsnění, není potřeba hledat jiná těsnění, ani disponovat zásobou těsnění různých rozměrů, což také šetří čas.

Společně s pouzdrem se dodává i montážní nástroj, a tak není třeba žádné zvláštní nářadí. Technik pan Maurenc oceňuje, že k montáži stačí jen palice a kleště.

Vlastnosti

Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE má velmi malou tloušťku stěny jen 0,28 mm (0.011 in), a je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli. Kontaktní plocha je odolná vůči opotřebení a je obrobena tak, aby byla minimalizována směrová orientace (0°± 0,05) a kvalita povrchu byla Ra 0,25 až 0,5 mm (10 až 20 min), v závislosti na rozměru. Nabízí tak kvalitnější stykovou plochu, než jaké by mohlo být často dosaženo na hřídeli. Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE má odlomitelnou přírubu, která zjednodušuje postup montáže (obr. 1).

Příruba se může na pouzdru často ponechat, ale v aplikacích, kde by příruba byla v kolizi s dalšími komponenty systému, by měla být odlomena, aby se zamezilo vzniku tepla od tření a opotřebovaných částic. Příruba by měla být odlomena také v aplikacích, kde by mohla omezit přísun maziva k těsnění. To by způsobilo zmenšení odvodu tepla mazivem, což by mělo za následek zvýšení teploty pod břitem a předčasné stárnutí materiálu těsnění.

V případě, že je potřeba přírubu odlomit, je nutné ji před montáží v jednom místě nastřihnout od vnějšího průměru až k vyznačené drážce. Přírubou se může potom otáčet a hýbat po montáži, uchopit kleštěmi a kroutit do kola.

Sortiment rozměrů

Standardní sortiment rozměrů zahrnuje průměry hřídele 11,91 až 203,33 mm (0.472 až 8 in). V závislosti na vyráběných počtech lze dodat i nestandardní rozměry. Všechna pouzdra, ať již metrických či palcových rozměrů, jsou navržena tak, aby vyhovovala konkrétnímu rozsahu velikostí hřídelí. Obvykle pod a nad jmenovitým průměrem hřídele. Díky tomu lze pokrýt i určitý rozptyl skutečných rozměrů hřídele.

 

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold

Nejlepší volba pro náročné provozní podmínky

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold je zlepšenou verzí standardního pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE a nabízí vyšší odolnost vůči abrazivnímu opotřebení. Bylo navrženo pro aplikace, kde je vyžadována větší životnost uložení s těsněním. Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE Gold překlenuje mezeru mezi standardním pouzdrem a nákladnou opravou hřídele. Tenká kovová vrstva na základovém materiálu nerezové oceli dává zlaté zabarvení a výrazně zvyšuje životnost a tvrdost povrchu až na cca 2 300 Vickersů čili 80 až 85 HRC. Pouzdro SKF

SPEEDI-SLEEVE Gold má výrazný účinek zejména v prostředích, kde jsou přítomny abrazivní částice nečistot, obzvláště při nasazení spolu s těsněním z fluorkaučukové pryže SKF LongLife.

Postup montáže je stejný jako u standardního pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE. Lze pak použít původní velikost těsnění.

Výsledky zkoušek

Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE Gold prošlo důkladnými zkouškami, aby se stanovila velikost jeho odolnosti vůči abrazivnímu opotřebení v silně znečištěném prostředí. Pro zkoušky byl použit hrubý i jemný písek (diagram 1).

Zkoušky byly provedeny za teplot až do 110 °C (225 °F) a při obvodových rychlostech hřídele až do 8,6 m/s (1 693 ft/min). Za těchto podmínek těsnění na hřídelích bez pouzder SKF SPEEDI-SLEEVE Gold přestala těsnit v průměru po 450 hodinách. Těsnění na pouzdrech SKF SPEEDI-SLEEVE Gold vydržela v provozu v průměru 2 500 hodin. Při dalších zkouškách nevznikly žádné stopy po korozi ani po 600 hodinách trvalého postřiku solným roztokem za teploty 35°C (95°F).

 

Montáž pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE

Nová styková plocha těsnění v několika minutách

Ačkoli je postup montáže jednoduchý, je třeba ho provést pečlivě, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky. Tenkostěnné pouzdro je uloženo s přesahem, takže jakákoli vada na povrchu hřídele může způsobit vznik podobného tvaru na povrchu pouzdra a vést k netěsnosti. Proto je třeba stykovou plochu pro těsnění na hřídeli pečlivě očistit a před montáží odstranit pilníkem všechny otřepy a drsná místa. Hluboké rýhy, škrábance nebo velmi drsné povrchy je třeba opravit vhodným kovovým epoxidovým tmelem. Pouzdro je nutné na hřídel osadit ještě před vytvrzením epoxidového tmelu.

Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE nesmí být montováno přes drážky pro pero, příčné otvory, klínové drážky nebo závity, protože by to mělo za následek poškození pouzdra. Během otáčení by těsnění mělo ztíženou situaci sledovat novou stykovou plochu.

Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE nikdy neohřívejte před montáží. Ohřev způsobí roztažení pouzdra, ale během ochlazování se nemusí vrátit zpět na původní velikost, což má za následek ztrátu přesahu na hřídeli.

Na obr. 2 jsou různé montáže pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE

 

MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Stykovou plochu pro těsnění na hřídeli očistěte. Veškeré otřepy a drsná místa odstraňte pilníkem a ujistěte se, že pouzdro nebude montováno přes drážky pro pero, příčné otvory, klínové drážky nebo něco podobného.

2. Změřte průměr v místě, kde bude umístěno pouzdro, na neopotřebované části hřídele (obr. 3). Měření proveďte ve třech rovinách a vypočtěte průměr z těchto hodnot (aby bylo zajištěno, že hřídel odpovídá specifikacím). Je-li střední průměr v toleranci pro daný rozměr pouzdra, pak má pouzdro dostatečný přesah, aby se i bez lepidla na hřídeli neposouvalo ani neprotáčelo.

3. Určete, kam je třeba pouzdro umístit, aby překrylo drážku po opotřebení od těsnění. Proveďte měření k poškozenému místu nebo lokalitu označte přímo na povrchu. Pouzdro je třeba umístit přes opotřebené místo, nikoli je nasunout nadoraz nebo nechat v rovině s koncem hřídele.

4. Mělké drážky není třeba zaplňovat. Na vnitřní povrch pouzdra lze alternativně nanést tenkou vrstvu těsnicí pasty, která nevytvrzuje. Těsnicí materiál, který se dostal na hřídel nebo na vnější povrch pouzdra, očištěním odstraňte.

5. Došlo-li k vydření hřídele do hloubky (viz výše), vyplňte drážky kovovým epoxidovým tmelem. Pouzdro namontujte ještě před vytvrzením tmelu. Bude tak možné pouzdrem setřít veškerý přebytečný tmel. Z povrchu vnějšího průměru pouzdra setřete zbytek tmelu.

6. Nikdy neohřívejte pouzdro SKF SPEEDI -SLEEVE kvůli montáži.

7. V případě, že je potřeba po montáži přírubu odlomit, nastřihněte ji v jednom místě od vnějšího průměru až k vyznačené drážce. Přírubový konec pouzdra se nasune na hřídel jako první. Na pouzdro se pak nasune montážní přípravek (obr. 4).

8. Jemně klepejte na střed montážního přípravku, dokud pouzdro nezakryje místo opotřebené od těsnění (obr. 5). Je-li montážní přípravek příliš krátký, lze použít kus trubky s neostrými hrany a bez otřepů. Zajistěte, aby vnitřní průměr trubky byl stejný jako vnitřní průměr montážního přípravku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali přesně broušenou plochu na vnějším průměru pouzdra.

9. Pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE by mělo být namontováno tak, že vnější hrana pouzdra plně dosedá na průměru hřídele. Nesmí přesahovat, protože ostrá hrana by poškodila těsnicí břit během montáže těsnění.

10. V případě, že příruba byla nastřižena, pomocí úzkých plochých kleští uchopte přírubu a ohněte ji pryč od těsnicího povrchu. Dále opatrně otáčejte kleštěmi, jako když navíjíte cívku, abyste konec pouzdra nezvedli od hřídele nebo nezanechali hrubé hrany. Přírubu je třeba odstraňovat opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu pouzdra na jeho vnějším průměru.

11. Po montáži pouzdra proveďte znovu kontrolu na otřepy, které by mohly těsnění poškodit.

12. Před montáží těsnění naneste na pouzdro mazivo, které bude použito k mazání.

13. Pokračujte s montáží těsnění.

 

Demontáž pouzdra SKF SPEEDI-SLEEVE

Demontovat ohřevem pouzdro SKF SPEEDISLEEVE lze, a to pomocí elektrické horkovzdušné pistole, která umožní jeho roztažení tak, aby bylo možné jej bez poškození hřídele stáhnout.

Pouzdro lze ale také demontovat kterýmkoli z následujících způsobů, pokud budete postupovat opatrně, abyste nepoškodili povrch hřídele:

• uvolněním v uložení s přesahem pomocí malého kladiva, kterým se bude poklepávat pouzdro po celé šířce

• proříznutím pomocí plochého sekáče

• s pomocí nůžek na drát uchopit přírubu nebo blízko ní a použít kroutivý pohyb.

Pamatujte, že pouzdro SKF SPEEDI-SLEEVE nelze znovu použít.

MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

ZDROJ: SKF.com, Publikace 6403/I

ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken