RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

MADE IN SKF

04.12.2018

Od 1.1.2018 je společnost MP DIMS autorizovaným distributorem renomovaného světového výrobce strojních dílů a zařízení SKF.

Ať jsou vaše požadavky jakkoliv náročné, ve spolupráci s SKF vám pomůžeme navrhnout přesně to pravé uložení pro vaše výrobky. SKF nabízí širší výběr ložisek, než jakýkoliv jiný světový výrobce. Navíc se můžete opřít o naše znalosti a zkušenosti v oblasti ložiskové techniky.

SKF je největší světový výrobce ložisek a těsnění na světě. Vyrábí ložiska a těsnění všech rozměrů a typů pro téměř jakýkoliv způsob použití. Od kuličkového ložiska se sníženou hlučností pro stropní ventilátory po velkorozměrová ložiska o průměru 7,2 m a hmotnosti 45 tun pro obrovské razící štíty. Společnost SKF má 80 výrobních závodů, 7000 distributorů a zastoupení ve 130zemích světa. V roce 1907, v prvním roce existence, ve společnosti SKF vyrobili 2 300 ložisek. Dnes to je 230 000 ložisek každou hodinu.

SKF vyrábí valivá ložiska ve stejné standardní kvalitě v Argentině, Austrálii, Brazílii, Číně, Francii, Holandsku, Indii, Indonesii, Itálii, Japonsku, Jižní Africe, Korei, Malajsii, Mexiku, Německu, Polsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii a USA.

  • Železárny společnosti SKF vyrábějí více než 80 % oceli použité v ložiskách SKF. To zaručuje špičkovou kvalitu vstupního materiálu.
  • Všechny klíčové obráběcí stroje byly zkonstruovány a postaveny SKF, výsledkem toho je vysoká úroveň výrobního zařízení továren SKF.
  • Kontrolní tým pracovníků SKF nepřetržitě navštěvuje jednotlivé výrobní závody a prověřuje kvalitu každé výrobní operace.
  • Fordův systém sledování kvality zahrnuje více než kontrolu postupu výroby, rozměrů, konstrukce a designu výrobku. Důraz je kladen také na dodavatelský servis: technickou podporu, přenos termínů, ceny, pružnost a inovaci. Opravdu nejlepší pak získají osvědčení Q1 (Quality Une Award). Dvacet továren SKF získalo toto osvědčení - z dvaceti přihlášených k certifikaci.

V průběhu doby namontovali technici SKF více ložisek než kterýkoli jiný výrobce. SKF se podílela na překonání rychlostních rekordů vysokorychlostními vlaky, na roztočení rotoru helikoptéry, v němž se podařilo nahradit 160 dílů pouhými osmi, i na výrobě ruční brusky poháněné turbínou, která za provozu prakticky nevibruje.

 

V sortimentu SKF naleznete:

KULIČKOVÁ LOŽISKA

Masivní a univerzální ložiska s tichým chodem. Kuličková ložiska jsou vhodná pro velmi vysoké otáčky. Jejich montáž je snadná. Mohou se dodávat zakrytá nebo utěsněná s náplní maziva, které vystačí na celou dobu trvanlivosti, a tedy se nemusí domazávat. Dvouřadá ložiska a ložiska v provedení s plnící drážkou jsou určena pro vysoká radiální zatížení.

NAKLÁPĚCÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Ložiska pro vysoké otáčky, která se vyznačují tichým chodem. Jsou vhodná pro vyrovnávání nesouososti a montážních nepřesností. Standardní provedení E se vyznačuje zvýšenou únosností a velmi nízkým třením, což se projevuje nižšími energetickými nároky uložení i nižší spotřebou maziva. Ve spojení s upínacími pouzdry a tělesy SKF umožňují navrhnout cenově příznivé a snadno přizpůsobitelné jednotky. Naklápěcí kuličková ložiska mohou být utěsněná a naplněná náplní plastického maziva na celou dobu trvanlivosti, a tedy se nemusí domazávat.

LOŽISKA S NÍZKÝM PRŮŘEZEM

Kompaktní, tuhá ložiska s nízkými prostorovými nároky, to jsou ložiska s nízkým průřezem. Široká nabídka ložisek v provedení podle ISO i s konstantním průřezem umožňuje dosáhnout vysoké pružnosti při navrhování lehkých uložení s nízkým třením. Pro uložení vyžadující jednoduchou údržbu se nabízejí utěsněná ložiska.

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA

Pro přenos velkých radiálních zatížení při vysokých otáčkách je vhodné použít válečková ložiska. Optimalizovaná vnitřní geometrie u jednořadých ložisek v provedení EC umožňuje přenášet vyšší radiální a axiální zatížení při nižšších provozních teplotách a umožňuje do jisté míry vyrovnávat nesouosost a montážní nepřesnosti. Ložiska s plným počtem válečků jsou vhodná pro přenášení velmi vysokých zatížení při středně vysokých otáčkách.

SOUDEČKOVÁ LOŽISKA

Masivní ložiska pro náročné provozní podmínky a velké zatížení. Vyrovnávají nesouosost a montážní nepřesnosti. Soudečková ložiska se vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou trvanlivostí v náročných provozních podmínkách. Ložiska ve standardním provedení E a CC, která jsou charakteristická nízkým třením a nižšími nároky na mazání, umožňují zmenšovat rozměry uložení. Kombinací těles a pouzder lze vytvořit cenově příznivá řešení přizpůsobená konkrétním podmínkám. Utěsněná ložiska nevyžadují domazávání.

JEHLOVÁ LOŽISKA

Ložiska s nízkým průřezem jsou určena pro přenášení vysokých zatížení při nízkých prostorových nárocích. Jehlová ložiska se dodávají v nejrůznějších provedeních včetně provedení pro přenášení kombinovaného radiálního i axiálního zatížení, umožňují navrhovat účinná, jednoduchá a kompaktní uložení.

KULIČKOVÁ LOŽISKA S KOSOÚHLÝM STYKEM

Ložiska s kosoúhlým stykem jsou určena pro přenášení kombinovaného zatížení a umožňují vytvořit tuhé uložení. Dvouřadá ložiska s kosoúhlým stykem, která se dodávají i zakrytá nebo utěsněná, jsou vhodná pro podepření a vedení hřídele, čímž umožňují zjednodušit celé uložení. Pro přenášení obousměrného axiálního zatížení jsou vhodná ložiska se čtyřbodovým stykem, která mají nízké prostorové nároky.

AXIÁLNÍ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA

Ložiska jsou určena pro přenášení vysokých jednosměrných axiálních zatížení. Axiální válečková ložiska se vyznačují vysokou tuhostí a odolností vůči rázovému zatížení. Jestliže na souvisejících dílech lze vyrobit oběžné dráhy, je možné navrhnout velmi nízké uložení.

AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA

Ložiska přenášejí pouze axiální zatížení. Vyrábějí se jako jednosměrná nebo obousměrná a mohou být opatřena i kulovým tělesovým kroužkem, který umožňuje vyrovnávat nesouosost a montážní nepřesnosti. Jelikož jsou axiální kuličková ložiska rozebiratelná, jednotlivé části ložiska se mohou montovat zvlášť.

KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA

Ložiska jsou určena pro přenášení kombinovaného zatížení. Vysoká únosnost v poměru k jejich průřezu umožňuje navrhovat hospodárná uložení. Kuželíková ložiska řady TQ umožňují do jisté míry vyrovnávat nesouosost a montážní nepřesnosti, a tedy dosahovat dlouhé životnosti, vysoké spolehlivosti a nízkých provozních teplot. Provedení CL7C se vyznačuje vysokou přesností chodu a nízkým třecím momentem.

 

AXIÁLNÍ SOUDEČKOVÁ LOŽISKA

Axiální soudečková ložiska spojují schopnost vyrovnávat nesouosost a montážní nepřesnosti s vysokou axiální únosností v širokém rozsahu otáček. Radiální zatížení může činit až 55 % současně působícího axiálního zatížení. Masivní ložisko s nízkým třením je určeno pro těžký průmysl a umožňuje dosáhnout vysoké spolehlivosti, přesnosti a dlouhé životnosti. Tělesový kroužek lze montovat zvlášť, čímž se podstatně zjednodušší celá montáž.

AXIÁLNÍ JEHLOVÁ LOŽISKA

Ložiska přenášejí velká jednosměrná axiální zatížení. Axiální jehlová ložiska nejsou citlivá na rázová zatížení. Umožňují navrhovat tuhá uložení při nízkých prostorových nárocích. pokud je možné na souvisejících dílech vyrobit oběžné dráhy, může se použít pouze klec s valivými tělesy.

KLOUBOVÁ A KLUZNÁ LOŽISKA

Kloubová ložiska mohou přenášet oscilační a naklápěcí pohyby a vyrovnávat nesouosost při různých provozních a zatěžkávacích podmínkách. Kloubové hlavice s vnitřním nebo vnějším závitem se dodávají v provedení, které nevyžaduje domazávání. Kluzná ložiska GLYCODUR® jsou určena pro uložení s velmi omezenými prostorovými nároky. ložiska se nemusejí domazávat a nabízejí optimální kombinaci mazacích a kluzných vlastností.

POJEZDOVÉ A SNÍMACÍ KLADKY

Pojezdové a snímací kladky jsou připravené k okamžité montáži. Vyznačují se silným vnějším kroužkem určeným pro přenášení rázů a vysokých zatížení. Kulový povrch vnějšího kroužku vyrovnává nesouosost.

LOŽISKA PRO OTOČE

Ložiska přenášejí vysoká kombinovaná zatížení a otáčivé ohyby. Vzhledem k tomu, že jeden, popř. oba kroužky mohou být opatřeny ozubením a v obou kroužcích jsou vyrobeny díry pro upevňovací šrouby, ložiska se mohou stát součástí hnacího systému. Ložiska pro otoče jsou kompaktní ekonomické řešení a nahradí běžné uložení s několika ložisky.

 

TĚSNĚNÍ

Účinné utěsnění je základní podmínkou dosažení výpočtové trvanlivosti ložisek SKF. Široká nabídka obsahuje vysoce odolná hřídelová těsnění různých velikostí a z různých materiálů pro všechny typy provozních podmínek.

 

LOŽISKA A LOŽISKOVÉ JEDNOTKY "Y"

Tělesa a ložiska určená pro cenově příznivá a jednoduchá uložení. "Y" ložiska vyrovnávají nesouosost a montážní nepřesnosti. Speciální způsob pojištění umožňuje montovat tato ložiska na běžné tažené hřídele. Těsnící účinek těsnění, jimiž jsou ložiska standardně vybavena, lze zvýšit předřazenými těsnícími kroužky, které zabraňují vniknutí vlhkostí a částic nečistot do ložiska. Ložisková tělesa Y-Tech z kompozitu s ocelovým výztužným kroužkem jsou pevná, lehká, tvarově stabilní a odolná proti korozi.

LOŽISKOVÉ JEDNOTKY PRO RYCHLOU MONTÁŽ

Jednotky s naklápěcími ložisky sestavené ve výrobním závodě. Jsou dodávány s náplní maziva a seřízeny na správnou vůli. Jsou určeny pro rychlou montáž, která spočívá v několika málo úkonech provedených pouze jedním malým klíčem pro šrouby s vnitřním šestihranem. Jednotky jsou opatřeny účinným těsněním a dodávají se v provedení pro axiálně vodící i axiálně volnou stranu.

 

LOŽISKOVÁ TĚLESA

Ve spojení s vhodnými ložisky SKF představují cenově příznivé a snadno zaměnitelné řešení. Vyznačují se snadnou montáží a údržbou. Široká nabídka těles různých rozměrů a provedení umožňuje snadnou volbu z hlediska vyrovnávání nesouososti, utěsnění, mazání nebo sledování provozního stavu ložisek.

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upínací a stahovací pouzdra pro montáž ložisek s kuželovou dírou na válcové čepy hřídelů. Koncové matice pro pojištění ložisek na hřídeli, na kuželových čepech nebo stahovacích pouzdrech. Pojistné podložky, vložky a koncové desky pro pojištění matic. Matice KM pro bezpečné a spolehlivé pojištění ložisek. Hydraulické matice pro usnadnění montáže velkých ložisek s kuželovou dírou. Těsnící a rozpěrné kroužky pro vytvoření účinného labyrintového těsnění. Pojistné a pružné kroužky pro axiální pojištění. Pouzdra pro vytvoření třecího spoje mezi hřídelí a montovaným dílem.

 

HYBRIDNÍ LOŽISKA

Pro vysoké otáčky a teploty. Ložiska s keramickými kuličkami mají nižší nároky na mazání a údržbu a zajišťují optimální přenos výkonu, spolehlivost a životnost v nejnáročnějších provozních podmínkách.

 

VYSOCE PŘESNÁ LOŽISKA

Úplná nabídka ložisek vyrobených v nejrůznějších třídách přesnosti. Nízký průřez, vysoká tuhost a přesnost chodu umožňují dosáhnout vysokých otáček při nízké provozní teplotě v širokém rozsahu otáček.

 

LOŽISKA VYBAVENÁ SNÍMAČI

Ložiska se zabudovanými snímači se vyznačují snadnou montáží. Jsou určena pro sledování otáček, zatížení, zrychlení, úhlové polohy apod. Konstrukce, která se vyznačuje minimálními prostorovými nároky a nízkou hmotností, je nově doplněna impulsním kolečkem.

 

VŘETENOVÉ JEDNOTKY

Vřetenové jednotky obráběcích strojů: kompletní vysoce přesné jednotky připravené k okamžité montáži jsou osazeny osvědčenými ložisky pro uložení vřeten a jsou určeny pro všechny typy obráběcích strojů. Nabídka zahrnuje jednotky s integrovanými elektromotory. Integrované ložiskové jednotky: kompaktní výměnné jednotky pro takové způsoby použití, které vyžadují vysokou přesnost chodu, vysokou tuhost a nízké vibrace, jako např. pohony diskových jednotek, laserové tiskárny, skenery, audiovizuální přístroje apod.

 

VÝROBKY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Úplná nabídka standardních a speciálních ložisek, ložiskových jednotek a jiných dílů pro všechny typy silničních a terénních vozidel. Opravárenské soupravy obsahují ložiska, těsnění a matice, které jsou připraveny pro jednotlivé typy vozidel, značně zjednodušují údržbu a opravy.

 

VÝROBKY PRO ŽELEZNICE

Standardní a speciální ložiska, ložiskové skříně a jednotky, jakož i speciální montážní a demontážní nástroje.

 

CARB­

CARB­­­™ je ložisko, které se vyznačuje stejnými minimálními prostorovými nároky jako jehlové ložisko, je naklápěcí jako soudečkové ložisko a axiálně posuvné jako válečkové ložisko. CARB™ nabízí delší nepřetržitou provozní dobu a životnost pro nastávající uložení, kompaktnost pro nové konstrukce uložení a nižší výrobní náklady díky širším výrobním tolerancím.

Zdroj: SKF.com
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken