RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

OHLÉDNUTÍ PANA OBCHODNÍHO ŘEDITELE

22.10.2018

 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, konaný ve dnech 1.-5.10.2018, se stal pro naši společnost MP DIMS a.s., účastníka svátku strojírenství, dalším významným milníkem v dosavadní existenci.

Naše společnost představila široké odborné veřejnosti své možnosti v oblasti nabídky strojírenských součástí, technické podpory a výrobních služeb souvisejících s činností naší společnosti.     

Mezinárodní strojírenský veletrh byl místem významných setkání s našimi dodavateli, se kterými jsme se dohodli na budoucích obchodních kontraktech na nadcházející léta s perspektivou rozvoje spolupráce v dalších komoditách výrobků, jež jsou v sortimentu naší společnosti. Během veletrhu jsme utužili vazby s našimi významnými obchodními partnery, kteří ocenili naše komplexní služby, které jim poskytujeme řadu let.

Veletrh se nesl v duchu velmi přátelské atmosféry a z úst našich významných zákazníků jsme slyšeli pozitivní hodnocení za prováděnou kvalitu našich služeb. O čemž svědčil i fakt, že v širokém spektru návštěvníků našeho stánku se objevili přímo i majitelé firem nebo jejich vrcholový management.

Naše expozice se lehce nesla v duchu významného jubilea naší republiky, což připomněly vystavované exponáty, které ukázaly na průmyslový pokrok za 100 let v oblasti vývoje a rozvoje strojírenské výroby v Čechách a na Slovensku.

Duší našeho stánku byl soustruh z let před vznikem Československé republiky, vyrobený českým výrobcem Richardem Šulcem v Liberci, jenž je jasným příkladem fortelu a zručnosti českých rukou ještě z dob habsburské monarchie. Dále byly představeny výrobky ze současnosti, které nesou známky nejvyspělejších technologií, např. to byly digitální měřící přístroje, elektro vřetena obráběcích strojů, či ložiska s keramickou ochranou povrchu, určenou proti průchodu elektrickým proudem v elektromotorech.

Stánek byl po celou dobu obdivován a fotografován širokou veřejností všech věkových kategorií, což byl i jeden ze záměrů, který měl naši společnost zviditelnit na trhu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim obchodním partnerům a návštěvníkům našeho stánku na Brněnském veletrhu a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Společnost MP DIMS a.s