RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

VÍTE JAK SPRÁVNĚ MAZAT LOŽISKA?

12.11.2018

 

Abychom optimalizovali provozní trvanlivost uložení ložiska, musíme do ložiska ve správnou dobu dodávat správné množství vhodného maziva. Negativní dopad na výkonnost ložiska má nejen nedostatečné množství maziva, ale stejně tak i jeho nadměrné množství. V obou případech bude výsledek stejný: předčasné selhání ložiska a s tím související nákladná odstávka strojního zařízení. Dle SKF je nepřiměřené mazání příčinou přibližně 36% všech selhání ložisek. Dle technika pana Maurence je to možná i o něco více. K selhání ložiska dochází nejčastěji z následujících důvodů:

 • Nesprávně zvolené mazivo
 • Nedostatečné množství maziva
 • Nadbytečné množství maziva
 • Nevhodné intervaly domazávání
 • Mazivo se nedostává do ložiska z důvodu špatného návrhu uložení ložiska, nesprávné montáže strojního zařízení nebo neprůchodnosti trubek

K tomu přičtěte selhání ložisek způsobené dodávkou znečištěného maziva a procento selhání ložisek z důvodů souvisejících s mazivem se vyšplhá až k 50%. V tomto odhadu se SKF i pan Maurenc shodují.

Účinné mazání ložisek a správná praxe při mazání ložisek může pomoci významně snížit počet předčasných selhání ložisek a odstávek zařízení.

 

ŘÍZENÍ PROCESU MAZÁNÍ

V zařízení, ve kterém se nacházejí stovky nebo i tisíce mazacích míst, může být situace komplikovaná. Ale i když máme jen několik mazacích míst, je důležité informace spojené s procesem mazání třídit a zaznamenávat a zavést podrobný plán řízení procesu mazání. Faktory, které je nutno vzít do úvahy zahrnují:

 • Dodávky a skladování maziv
 • Zdroje, vybavení a pracovní síla
 • Harmonogramy a trasy mazání
 • Analyzování a monitorování maziva
 • Automatické versus ruční mazání

 

KONTROLA, MANIPULACE A LIKVIDACE MAZIV

Bez ohledu na datum výroby je nutno plastická maziva a oleje před použitím vizuálně zkontrolovat. U plastického maziva hledejte známky abnormální separace oleje, plísně, přítomnosti vody, či změnu barvy. U oleje kontrolujte přítomnost vody či změnu barvy. Je-li olej zakalený, obvykle to svědčí o kontaminaci oleje vodou. Dle zkušeností pana Maurence, je ale při vizuální kontrole plastického maziva jistá míra separace oleje v pořádku.

 

PLASTICKÉ MAZIVO VERSUS OLEJ

Plastické mazivo je nejvíce používaným mazivem k mazání valivých ložisek, protože ve srovnání s olejem poskytuje nespočet výhod a obvykle je jeho použití také efektivnější z hlediska nákladů. Technik pan Maurec dokonce odvážně tvrdí, že méně než 20% valivých ložisek je mázáno olejem a SKF s ním souhlasí. Dle Maurence je naprosto klíčové zvolit mazivo, které odpovídá dané aplikaci a provozním podmínkám, ale neméně důležité je zvážení způsobu, jakým bude mazivo do uložení dodáváno, a instalaci a údržbu.

 

MAZÁNÍ PLASTICKÝM MAZIVEM

O plastickém mazivu lze říci, že je to „zahuštěný olej“. Plastické mazivo pro valivá ložiska je v zásadě suspenze základní olejové složky v zahušťovadle plus aditiva. Měněním těchto tří složek lze vyrobit různá plastická maziva vhodná pro širokou škálu aplikací.

 1. ZÁKLADNÍ OLEJOVÁ SLOŽKA

Základní olejová složka činí 70-95% plastického maziva. Základní olejová složka může být minerální, syntetická, nebo přírodní.

Minerální základní olejové složky jsou rafinované ropné produkty a jsou nejběžnější základní olejovou složkou plastických maziv, jelikož jsou vhodné pro většinu aplikací.

Při výjimečných provozních podmínkách, jakými jsou např. extrémně nízké nebo vysoké provozní teploty, se dává přednost syntetickým základním olejovým složkám. Syntetické základní olejové složky nejsou ropnými produkty.

Přírodní základní olejové složky, tj. živočišné či rostlinné oleje, se obvykle k mazání valivých ložisek nepoužívají, neboť u nich po krátké době hrozí riziko zhoršení kvality maziva a tvorby kyselin.

 1. ZAHUŠŤOVADLO

Zahušťovadlo tvoří 5 až 30% plastického maziva. Zahušťovadlo je látka, která zadržuje olej a aditiva a umožňuje správné fungování plastického maziva. Zahušťovadlo také dodává plastickému mazivu „objem“, čímž zajišťuje, že plastické mazivo zůstane tam, kde má. Existují různá zahušťovadla a použití každého z nich přináší pro danou aplikaci specifické důvody. Zahušťovadla rozdělujeme do dvou velkých kategorií, a to na mýdla a na látky jiné než mýdla.

 • MÝDLA – nejběžnější plastická maziva obsahují kovová mýdlová zahušťovadla, která jsou vyrobena ze sloučenin lithia, vápníku, sodíku baria nebo hliníku. Litné mýdlo je nejčastěji používaným mýdlem v ložiskových plastických mazivech. Komplexní mýdlová plastická maziva jsou výsledkem chemické reakce mezi základním kovem a dvěma odlišnými kyselinami. Tato plastická maziva typicky mají lepší výkonnostní schopnosti a jsou odolná vůči vyšším provozním teplotám než odpovídající běžná mýdlová plastická maziva.
 • LÁTKY JINÉ NEŽ MÝDLA – jiná zahušťovadla než mýdla se někdy mohou skládat z anorganických látek. Anorganická zahušťovadla jako např. bentonit, jíl nebo silikagel jsou odolná vůči úniku maziva při vysokých provozních teplotách a jsou také voděodolná. Dalším příkladem nemýdlového zahušťovadla je polymočovina.

 

 1. ADITIVA

Chemické látky, známé pod pojmem aditiva, se do plastických maziv přidávají z důvodu dosažení či zlepšení některých funkčních vlastností maziva.

 • ADITIVA EP (Extreme Pressure - extrémní tlak) mohou obsahovat mnoho různých sloučenin, např. sloučeniny síry či fosforu. Snižuje škodlivé účinky kontaktu kov-kov.
 • ADITIVA AW (Anti-Wear – proti oděru) vytvářejí na kovových površích ochrannou vrstvu. Vytváří ochrannou vrstvu, čímž zabraňuje kontaktu kovu na kov
 • TUHÁ ADITIVA jako třeba grafit, zlepšují vlastnosti plastického maziva při nízkých otáčkách, při kterých by samotná základní olejová složka nebyla účinná.

 

JAK PLASTICKÉ MAZIVO V LOŽISKU FUNGUJE

Zahušťovadlo v plastickém mazivu funguje jako nádoba základní olejové složky, které se chová jako vodou nasáklá houba. Pokud mokrou houbu lehce zmáčknete, vyteče z ní trochu vody. Čím větší silou houbu mačkáte, tím více vody z ní vytéká.

Obdobně se při zatížení, které působí na plastické mazivo, ze zahušťovadla uvolňuje základní olejová složka. Tomuto jevu se říká vylučování, nebo též separace oleje. Přestane-li na plastické mazivo zatížení působit, zahušťovadlo běžně základní olejovou složku absorbuje.

 

SPRÁVNÉ MNOŽSTVÍ MAZIVA

Dle pana Maurence v zásadě platí pravidlo, že ložiska namontovaná v ložiskových tělesech by měla být před uvedením do chodu plastickým mazivem zcela naplněna (100%)

Volný prostor v ložiskovém tělese by měl být plastickým mazivem naplněn částečně, tj. z 30-50%. V aplikacích kde nedochází k vibracím, kde ložisko pracuje při velmi nízkých otáčkách a kde je požadována dobrá ochrana proti znečištění, doporučuje pan Maurenc naplnit plastickým mazivem až 90% volného prostoru v ložiskovém tělese.

Alternativním řešením pro velmi znečištěná prostředí je ložiskové těleso naplnit plastickým mazivem úplně a použít ložiska s těsněním. Pan Maurenc tvrdí, že dle jeho zkušeností, tato trojitá ochrana poskytovaná těsněním v ložiskovém tělese, plastickým mazivem v tělese a těsněním ložiska ochrání ložisko a mazivo uvnitř ložiska i od těch nejmenších znečišťujícíh částic.

Důležité je také myslet na to, že je třeba v ložiskovém tělese nechat vždy trochu volného prostoru pro plastické mazivo, které se z ložiska při uvádění do chodu uvolní. Pokud by totiž v ložiskovém tělese nebyl žádný volný prostor, mohlo by dojít k hnětení plastického maziva, což by mělo za následek zvýšení provozní teploty až o 50°C. Plastické mazivo by se také vlivem vysokých teplot mohlo spálit, zčernat a ztratit svou mazací schopnost.

Rada pana Maurence tedy zní, není-li možné nechat ložisko zaběhnout, měli bychom při prvotním naplnění plastického maziva vyplnit jen maximálně 30% volného objemu uvnitř ložiska.

 

DOMAZÁVÁNÍ

Plastické mazivo nevydrží věčně. Vlivem času, teploty, mechanické práce, stárnutí a pronikání nečistot se kvalita plastického maziva postupně zhoršuje a ztrácí své mazací schopnosti. Domazáváním se rozumí přidání nového plastického maziva do uložení ložiska po jisté době provozu ložiska.

Pro správné domazávání jsou klíčové tři faktory, a to: typ plastického maziva, množství plastického maziva a domazávací interval. Množství plastického maziva a domazávací interval do značné míry závisí na tom, zda je plastické mazivo aplikováno ručně či automaticky.

Ložiska s těsněním jsou obvykle dodávána naplněná plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti ložiska a nepotřebují domazávat. Jestliže však pracují v náročných provozních podmínkách, může být domazávání nutné. Z tohoto důvodu mají některé typy ložisek s těsněním domazávací otvory.

 

DOMAZÁVACÍ INTERVALY

Domazávací intervaly závisejí na mnoha spolu souvisejících faktorech. Dříve než si vypracujete plán domazávání, zkontrolujte doporučení uvedená výrobcem strojního zařízení. Pokud tato doporučení nemáte k dispozici, získejte nejprve veškeré informace, které budete k výpočtu domazávacích intervalů potřebovat:

 • Aplikace
 • Typ ložiska a jeho vnější rozměry
 • Zatížení ložiska
 • Provozní teploty a teploty okolního prostředí
 • Otáčky
 • Orientace hřídele
 • Vnější vlivy, např. vibrace, kývavé pohyby
 • Podrobnosti o znečištění

Domazávací intervaly lze jednoduše vypočítat pomocí programu SKF pro volbu plastického maziva LubeSelect, který najdete na adrese www.aptitudexchange.com

Pokud sestava uložení obsahuje různá ložiska, technik pan Maurenc radí, použít nejkratší vypočtený domazávací interval pro všechna ložiska.

Pokud Vás zajímají možnosti automatického domazávání, přečtěte si náš článek věnovaný tomuto tématu zde. Společnost MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

Zdroj: SKF.com a pan Maurenc

gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken