RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

HYDRAULIKA ZLÍN

10.07.2018

V rámci rozšiřování sortimentu a zkvalitňovaní služeb našim zákazníkům, nedávno vzniklo, jako součást obchodního střediska MP DIMS Zlín, oddělení hydrauliky. Toto speciální oddělení se přímo zabývá výrobou a servisem hydraulických hadic, dále prodejem různých redukcí, kolen, fitinků, rychlospojek, šroubení a ostatního příslušenství světových výrobců SEMPERIT a GATES. V případě potřeby neváhejte a kontaktujte nás na telefonním čísle +420 577 200 211.

Pohled do historie

Pravděpodobně žádné jiné téma v oblasti mechaniky tekutin nevyvolává takovou diskuzi, jako jsou rozdíly mezi hydraulikou a pneumatikou.

Tyto dva typy pohonu, v zásadě velice si podobné, při svém provozu a převodu mechanické energie využívají tekutinu (tedy kapalinu nebo plyn) a fungují na bázi stejné technologie, přičemž používají také podobnou terminologii, symboly i jednotlivé komponenty.

Hlavní rozdíl mezi hydraulikou a pneumatikou tedy spočívá v tom, v jakém skupenství je tekutina, kterou oba systémy využívají. Hydraulika se dá využít prakticky ve všech oborech lidské činnosti. A její výhodou je při přenosu velkých sil a tlaků ve srovnání s pneumatikou až desetinásobně větší přenesená síla.

Za první odborný text hydrauliky můžeme označit spis „O tělesech plovoucích“ řeckého matematika, fyzika, filozofa a vynálezce Archiméda (287 – 212 př. .n. l.), který je považován, za jednoho z nejvýznamnějších vědců klasického starověku.

Je-li Archimédes považován za zakladatele hydrostatiky, pro hydrodynamiku zaujímá tuto pozici bezpochyby malíř, sochař, fyzik, mechanik, architekt a lékař Leonardo da Vinci (1452-1519). Tento italský génius, jehož návrh vodní turbíny, o několik generací předběhl svou dobu, přirovnal turbulenci proudění vody k pramenu spletených vlasů, se mimo jiné zajímal vznikem pramenů, pohybem a měřením vody v korytě, výtokem vody z nádoby a vznikem a tvarem vírů.

O několik století později konal ve Francii experimenty s tlakem matematik, fyzik a filozof Blaise Pascal (1623-1662) na jejichž základě zformuloval zákon o rovnoměrném šíření tlaku v kapalinách.

Nepochybný je význam anglického matematika, astronoma, fyzika, profesora v Cambridge, sira Issaca Newtona (1642-1727). Jeho „Philosophiae naturalis principia mathematica“ z roku 1687 otevřela novou etapu v mechanice. Z Newtonových zákonů se v hydraulice běžně užívají zákon o síle a zákon o vnitřním tření kapalin.

S postupem po časové ose významně vzrůstá počet teoretiků i experimentátorů, kteří se zasloužili o rozvoj hydrauliky. Ve 20. století se ve všech technicky vyspělých zemích zakládaly hydraulické laboratoře v souvislosti s pronikáním hydrauliky do téměř všech oborů lidské činnosti.