RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

CO DĚLAT PŘED MONTÁŽÍ LOŽISEK

23.04.2019

 

Valivá ložiska jsou spolehlivé strojní součásti, které jsou-li správně namontovány a udržovány, dosahují dlouhé provozní trvanlivosti. Správná montáž vyžaduje zkušenost, pečlivost, čistotu, přesnost a je při ní třeba zvolit správné montážní postupy a použít vhodné nástroje.

 

KROK ČÍSLO 1: PLÁNOVÁNÍ

Před montáží si pečlivě prostudujte všechny výkresy a návody, abyste stanovili:

 • Správné pořadí, v jakém budete jednotlivé díly montovat
 • Správný typ ložiska, velikost a variantu
 • Vhodné mazivo a jeho potřebné množství
 • Vhodný způsob montáže
 • Vhodné montážní nářadí

Nářadí a postupy použité při montáži valivého ložiska obvykle závisí na velikosti montovaného ložiska.

 

KROK ČÍSLO 2: ČISTOTA

Čistota je pro dlouhou provozní trvanlivost ložiska naprosto zásadní a začíná ve skladu. Pan Maurenc doporučuje skladovat ložiska v chladných, suchých prostorech, na policích, které nejsou vystaveny vibracím od sousedních strojů. Pro maximalizaci provozní trvanlivosti ložisek doporučuje pan Maurenc společně s výrobcem SKF uchovávat ložiska v původním neotevřeném obalu, tak aby se zabránilo znečištění prachem a vlhkostí, popř. korozi součástí ložiska. Doporučuje se vyjmout ložisko z obalu až těsně před montáží.

Ložiska, pokud je to možné, montujte v suchém, bezprašném prostředí, kde neprobíhá obrábění kovů a kde stroje neprodukují kovové třísky a prach. Ujistěte se, že ložiska a všechny související součásti, včetně maziva, jsou čisté a bez škodlivých nečistot.

Musí-li být ložiska montována v nechráněném prostředí, je třeba učinit taková opatření, aby ložisko i jeho uložení bylo až do dokončení montáže chráněno před prachem, špínou a vlhkostí. Technik pan Maurenc doporučuje ložiska a strojní součásti zakrýt nebo zabalit do igelitu či fólie.

Konzervační prostředek není zpravidla nutno z nových ložisek úplně odstranit. Stačí jej pouze setřít z vnějšího průměru a díry ložiska.

Jestliže budou ložiska mazaná plastickým mazivem pracovat při velmi vysokých, nebo velmi nízkých teplotách, doporučuje se ložiska pečlivě vymýt a vysušit. Jak podotýká pan Maurenc, ložiska je třeba vymýt také v případě, pokud použité mazivo není slučitelné s konzervačním prostředkem.

 

KROK ČÍSLO 3: KONTROLA SOUVISEJÍCÍCH DÍLŮ

Ložisko bude uspokojivě fungovat jen tehdy, budou-li související díly dosahovat požadované přesnosti a budou-li dodrženy požadované tolerance. Z tohoto důvodu pan Maurenc radí:

 • Odstraňte jakékoliv otřepy a rez
 • Zkontrolujte rozměrovou a tvarovou přesnost všech souvisejících dílů uložení ložiska
 • Zkontrolujte válcové úložné plochy na hřídeli. Měření mikrometrem proveďte na dvou místech hřídele a ve čtyřech rovinách
 • Zkontrolujte kuželové úložné plochy na hřídeli kroužkovým kalibrem, měřidlem kuželovitosti, nebo sinusovým pravítkem
 • Naměřené hodnoty průměrů hřídele a díry zaznamenejte a uchovejte pro budoucí potřebu. K tomu použijte zprávu o měření

Na závěr pan Maurenc radí: „při měření je důležité, aby měřené díly a měřící přístroje měly přibližně stejnou teplotu. Toto je obzvlášť důležité u měření velkých ložisek a jejich souvisejících dílů. Je důležité také myslet na bezpečnost“.

Abyste při manipulaci s ložisky či jejich montáži minimalizovali pravděpodobnost úrazu dodržujte následující:

 • Vždy používejte rukavice, zejména při manipulaci s ohřátými ložisky nebo při práci s mazivy
 • Vždy používejte vhodná zdvihací či nosná zařízení
 • Nikdy neudeřte přímo na ložisko tvrdým předmětem, jako např. kladivem

 

Podrobné montážní instrukce konkrétních ložisek (dle označení) naleznete na www.skf.com/mount. Společnost MP DIMS ve spolupráci se špičkovými odborníky z SKF Institutu spolehlivosti údržby nabízí v oblasti montáže ložisek širokou škálu školení a kurzů. Společnost MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

Zdroj: SKF.com a technik údržby, toho času v penzi, pan Maurenc