RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

CO DĚLAT PŘED MONTÁŽÍ LOŽISEK

23.04.2019

 

Valivá ložiska jsou spolehlivé strojní součásti, které jsou-li správně namontovány a udržovány, dosahují dlouhé provozní trvanlivosti. Správná montáž vyžaduje zkušenost, pečlivost, čistotu, přesnost a je při ní třeba zvolit správné montážní postupy a použít vhodné nástroje.

 

KROK ČÍSLO 1: PLÁNOVÁNÍ

Před montáží si pečlivě prostudujte všechny výkresy a návody, abyste stanovili:

 • Správné pořadí, v jakém budete jednotlivé díly montovat
 • Správný typ ložiska, velikost a variantu
 • Vhodné mazivo a jeho potřebné množství
 • Vhodný způsob montáže
 • Vhodné montážní nářadí

Nářadí a postupy použité při montáži valivého ložiska obvykle závisí na velikosti montovaného ložiska.

 

KROK ČÍSLO 2: ČISTOTA

Čistota je pro dlouhou provozní trvanlivost ložiska naprosto zásadní a začíná ve skladu. Pan Maurenc doporučuje skladovat ložiska v chladných, suchých prostorech, na policích, které nejsou vystaveny vibracím od sousedních strojů. Pro maximalizaci provozní trvanlivosti ložisek doporučuje pan Maurenc společně s výrobcem SKF uchovávat ložiska v původním neotevřeném obalu, tak aby se zabránilo znečištění prachem a vlhkostí, popř. korozi součástí ložiska. Doporučuje se vyjmout ložisko z obalu až těsně před montáží.

Ložiska, pokud je to možné, montujte v suchém, bezprašném prostředí, kde neprobíhá obrábění kovů a kde stroje neprodukují kovové třísky a prach. Ujistěte se, že ložiska a všechny související součásti, včetně maziva, jsou čisté a bez škodlivých nečistot.

Musí-li být ložiska montována v nechráněném prostředí, je třeba učinit taková opatření, aby ložisko i jeho uložení bylo až do dokončení montáže chráněno před prachem, špínou a vlhkostí. Technik pan Maurenc doporučuje ložiska a strojní součásti zakrýt nebo zabalit do igelitu či fólie.

Konzervační prostředek není zpravidla nutno z nových ložisek úplně odstranit. Stačí jej pouze setřít z vnějšího průměru a díry ložiska.

Jestliže budou ložiska mazaná plastickým mazivem pracovat při velmi vysokých, nebo velmi nízkých teplotách, doporučuje se ložiska pečlivě vymýt a vysušit. Jak podotýká pan Maurenc, ložiska je třeba vymýt také v případě, pokud použité mazivo není slučitelné s konzervačním prostředkem.

 

KROK ČÍSLO 3: KONTROLA SOUVISEJÍCÍCH DÍLŮ

Ložisko bude uspokojivě fungovat jen tehdy, budou-li související díly dosahovat požadované přesnosti a budou-li dodrženy požadované tolerance. Z tohoto důvodu pan Maurenc radí:

 • Odstraňte jakékoliv otřepy a rez
 • Zkontrolujte rozměrovou a tvarovou přesnost všech souvisejících dílů uložení ložiska
 • Zkontrolujte válcové úložné plochy na hřídeli. Měření mikrometrem proveďte na dvou místech hřídele a ve čtyřech rovinách
 • Zkontrolujte kuželové úložné plochy na hřídeli kroužkovým kalibrem, měřidlem kuželovitosti, nebo sinusovým pravítkem
 • Naměřené hodnoty průměrů hřídele a díry zaznamenejte a uchovejte pro budoucí potřebu. K tomu použijte zprávu o měření

Na závěr pan Maurenc radí: „při měření je důležité, aby měřené díly a měřící přístroje měly přibližně stejnou teplotu. Toto je obzvlášť důležité u měření velkých ložisek a jejich souvisejících dílů. Je důležité také myslet na bezpečnost“.

Abyste při manipulaci s ložisky či jejich montáži minimalizovali pravděpodobnost úrazu dodržujte následující:

 • Vždy používejte rukavice, zejména při manipulaci s ohřátými ložisky nebo při práci s mazivy
 • Vždy používejte vhodná zdvihací či nosná zařízení
 • Nikdy neudeřte přímo na ložisko tvrdým předmětem, jako např. kladivem

 

Podrobné montážní instrukce konkrétních ložisek (dle označení) naleznete na www.skf.com/mount. Společnost MP DIMS ve spolupráci se špičkovými odborníky z SKF Institutu spolehlivosti údržby nabízí v oblasti montáže ložisek širokou škálu školení a kurzů. Společnost MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

Zdroj: SKF.com a technik údržby, toho času v penzi, pan Maurenc

gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken