RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

CERTIFIKÁT ISO 9001

09.02.2017

ISO je název Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standarization), sídlící v Ženevě ve Švýcarsku. Datum vzniku organizace je 23.únor 1947.

ISO ovšem není zkratka anglického názvu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je odvozeno z řeckého slova „isos“ znamenající „stejný“ ve smyslu shodného pojmenování téhož bez jazykových rozdílů.

Norem ISO je velká řada, a pokud podnik zveřejňuje, že je držitelem certifikátu, tak se většinou jedná o ISO 9000. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb. V praxi to potom znamená, že podnik dodává výrobky a služby v kvalitě přesně podle objednávky, nedochází k nedorozuměním mezi podnikem a jeho odběrateli apod. Zákazník při objednávce je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.

Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu jsou 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit. Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem.

Normy ISO 9000 jsou dostupné prostřednictvím tzv. národních orgánů, v České Republice je jím ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Lze dohledat seznamy certifikovaných společností a seznamy společností s již neplatnými certifikáty.


Certifikát ISO 9001

MP DIMS a.s zavedla a používá systém managementu kvality ISO 9001:2016 od 26.5.2016 v oborech:

  • nákup, prodej a servis náhradních dílů a příslušenství technologických zařízení
  • nákup a prodej nářadí, nástrojů, normalizovaných součástí a dílů
  • poskytování souvisejícího poradenství