ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

CERTIFIKÁT ISO 9001

09.02.2017

ISO je název Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standarization), sídlící v Ženevě ve Švýcarsku. Datum vzniku organizace je 23.únor 1947.

ISO ovšem není zkratka anglického názvu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je odvozeno z řeckého slova „isos“ znamenající „stejný“ ve smyslu shodného pojmenování téhož bez jazykových rozdílů.

Norem ISO je velká řada, a pokud podnik zveřejňuje, že je držitelem certifikátu, tak se většinou jedná o ISO 9000. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb. V praxi to potom znamená, že podnik dodává výrobky a služby v kvalitě přesně podle objednávky, nedochází k nedorozuměním mezi podnikem a jeho odběrateli apod. Zákazník při objednávce je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.

Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu jsou 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit. Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem.

Normy ISO 9000 jsou dostupné prostřednictvím tzv. národních orgánů, v České Republice je jím ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Lze dohledat seznamy certifikovaných společností a seznamy společností s již neplatnými certifikáty.


Certifikát ISO 9001

MP DIMS a.s zavedla a používá systém managementu kvality ISO 9001:2016 od 26.5.2016 v oborech:

  • nákup, prodej a servis náhradních dílů a příslušenství technologických zařízení
  • nákup a prodej nářadí, nástrojů, normalizovaných součástí a dílů
  • poskytování souvisejícího poradenství
ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken