ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RYCHLÝ KONTAKT: +420 577 200 212

AUTOMATICKÁ MAZACÍ ZAŘÍZENÍ

03.09.2018

Skutečný potenciál mazání je často přehlížen. To platí o řadě průmyslových odvětví a bezpočtu aplikací, od obráběcích strojů a terénních vozidel, přes stroje na zpracování celulózy a papíru až k větrným turbínám. Co když správné řešení mazání otevírá nové příležitosti ke zvýšení ziskovosti prostřednictvím snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti? Co když vám umožňuje navrhnout stroj, který přinese vašim zákazníkům vyšší hodnotu a jeho výroba bude nákladově efektivnější? Může tomu tak být, pokud si vyberete správného partnera pro mazání.

Maziva, která nastavují standard

Rozsáhlé zkušenosti společnosti SKF při vývoji valivých ložisek vytvářejí platformu pro speciální sortiment maziv a olejů, které reprezentují desetiletí výzkumu a vývoje v řadě průmyslových odvětví. Každé mazivo je pečlivě navrženo tak, aby splňovalo požadavky konkrétní aplikace.

Správné mazivo pro vaši aplikaci

Široký sortiment maziv SKF zahrnuje univerzální plastické mazivo pro průmyslová a automobilová ložiska je vhodné pro široké spektrum aplikací, od ložisek pro kola zemědělských strojů a automobilů až po průmyslové ventilátory, dopravníky a řadě dalších zařízení. Rovněž byla vyvinuta speciální maziva pro aplikace s vysokým zatížením a extrémními provozními tlaky a teplotami. Mezi ně patří vysoce kvalitní plastické mazivo, které odolává vysokým teplotám a lze jej použít v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost, jako jsou například elektromotory, průmyslové ventilátory a vodní čerpadla.

Společnost SKF rovněž nabízí mazivo speciálně vyvinuté pro aplikace, při kterých se vyskytují nepřetržitě vysoká zatížení, vibrace a vysoké teploty. Dobrým příkladem je těžký průmysl, např. průmysl papíru a celulózy a zpracování kovů. Sortiment SKF také obsahuje – mazivo pro aplikace v potravinářském průmyslu, biologicky odbouratelná ložisková maziva vyvinutá, mimo jiné, pro specifické podmínky ložiskových skříní náprav železničních vozidel, hlavní ložiska větrných turbín a mazání řetězů.

 

AUTOMATICKÁ MAZACÍ ZAŘÍZENÍ SKF

Přesné množství, správné intervaly, vysoká čistota

Použití správného ložiskového maziva odpovídajícího dané aplikaci má zásadní dopad na funkci ložiska. Stejně důležité je dbát, aby bylo ve správných intervalech dodáváno správné množství maziva. Nadměrné mazání může mít negativní vliv na životnost ložiska a přispívá k prostojům stroje a jeho předčasnému selhání.

K řešení těchto problémů společnost SKF vyvinula komplexní řešení, které zajišťuje dodávku přesného množství maziva bez znečišťujících látek s minimálním rizikem nadměrného či nedostatečného domazávání. S automatickými maznicemi SKF získáváte spolehlivou, časově a pracovně úspornou alternativu k manuálnímu mazání.

Výjimečně snadná obsluha

Automatická a manuální mazací zařízení společnosti SKF jsou navržena s ohledem na snadnou obsluhu a kontrolu dodávaného maziva pro každou aplikaci.

Můžete si být rovněž jistí, že mazivo neobsahuje znečišťující látky. Při použití automatických maznic SKF, jako je například SKF SYSTEM 24 nebo SKF MultiPoint, lze, pokud je to potřeba, správné množství maziva aplikovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 52 týdnů v roce. Stačí pouze nastavit automatický časový spínač.

 

Jednobodová automatická maznice SKF SYSTEM 24 a vícebodová automatická maznice SKF Multipoint

 

SKF MonoFlex

Jednopotrubní mazací systémy pro oleje, tekutá plastická maziva a plastická maziva třídy NLGI 000 až 2.

Systémy SKF MonoFlex jsou určeny hlavně pro malé a středně velké stroje používané v řadě průmyslových oblastí, jako jsou například obráběcí stroje, tiskové stroje, textilní a stavební stroje. Dávky maziva od 0,01 do 2,5 ccm jsou při každém mazacím cyklu dodávány do jednotlivých mazaných míst. Připojení jednoho výstupu pístového dávkovače do jednoho mazaného místa zaručuje dodávku správného množství maziva bez ohledu na změny viskozity nebo protitlaku.

Systémy SKF MonoFlex jsou určeny pro tlaky od 16 do 315 bar a odvětrávací tlaky od 2 do 70 bar. Paralelní struktura systému s pístovými dávkovači umožňuje jednoduchý a spolehlivý návrh i samotnou montáž. Můžete rovněž využít rozšířitelnost systému, protože jednořadé mazací systémy SKF MonoFlex mají modulární konstrukci.

SKF MonoFlex - jednopotrubní mazací systém určený pro olej, polotekuté mazivo a tuhé mazivo. Vyobrazený systém je určen pro olej a polotekuté mazivo

 

SKF DuoFlex

Dvoupotrubní mazací systémy určené pro oleje, polotekuté mazivo a tuhé mazivo NLGI třídy 000 až 3.

Systémy SKF DuoFlex jsou určeny pro středně velké a velké stroje s vysokým počtem mazacích míst, dlouhá vedení a náročné provozní podmínky. Mezi aplikace patří např. koksovny, ocelárny, povrchové hnědouhelné doly, papírny, tepelné elektrárny, cementárny atd. Systém vyžaduje dvě hlavní vedení, do kterých je střídavě přiváděno mazivo.

Systémy SKF DuoFlex jsou velmi spolehlivé při použití tuhých maziv a při velkých vzdálenostech k čerpací jednotce – až 100 m a více. Jsou rovněž velice flexibilní při nastavování dávky maziva množství podle požadavků konkrétního mazacího místa. Navíc paralelní uspořádání dvoupotrubních dávkovačů umožňuje jednoduchou a snadnou konstrukci systému.

Dvoupotrubní mazací systémy SKF DuoFlex jsou schopny zásobovat více než 1 000 mazacích míst z jedné čerpací jednotky. Tím je zajištěna vysoká spolehlivost mazání s tlaky až 400 bar.

SKF DuoFlex - dvoupotrubní mazací systém určený pro olej, polotekuté mazivo a tuhé mazivo. Vyobrazený systém je určen pro tuhé mazivo

 

SKF ProFlex

Progresivní mazací systémy určené pro oleje, polotekuté mazivo a tuhé třídy NLGI 000 až 2.

Systémy SKF ProFlex jsou určeny pro malé a středně velké stroje. Používají se například v polygrafickém průmyslu, u stavebních strojů, průmyslových lisech a větrných turbínách. Přívodní čerpadlo nebo omezovač průtoku dodává mazivo do rozdělovače, který progresivně dodává definované množství maziva na každý výstup. Každý výstup rozdělovače může být napojen ještě na sekundární rozdělovač, který dělí množství maziva dále na menší části dodává je na příslušné výstupy.

Ke kontrole funkčnosti systému stačí pouze sledovat frekvenci jednoho dávkovacího pístu. Progresivní mazací systémy SKF ProFlex jsou určeny až pro 150 mazacích míst plastické mazivo či olej. V kombinaci s paralelními omezovači průtoku mohou obsluhovat až 1 000 mazacích míst, ještě více v případě použití oleje.

SKF ProFlex obsahuje široké spektrum progresivních rozdělovačů založených na blokové, segmentové nebo modulární konstrukci s 2 až 20 výstupy, průtoky od 0,01 do 6 000 cm3/min. a systémovými tlaky až 300 bar.

SKF ProFlex - progresivní mazací systém určený pro olej, polotekuté mazivo a tuhé mazivo. Vyobrazený systém je určen pro tuhé mazivo

 

SKF MultiFlex

Víceokruhové mazací systémy určené pro oleje, polotekuté mazivo a tuhé třídy NLGI 000 až 3.

Systémy SKF MultiFlex jsou určeny pro automatické domazávání a malé oběhové olejové systémy, mimo jiné pro aplikace v oblasti obráběcích strojů, ropného a plynárenského průmyslu a těžkého průmyslu. Čerpadla s několika výstupy dodávají mazivo přímo do mazacího místa bez použití jakýchkoliv dávkovačů. Každé mazací místo je přímo napájeno na jeden čerpací element.

Konstrukce systému je jednoduchá, přesná a spolehlivá. Sortiment systémů SKF MultiFlex obsahuje širokou řadu víceokruhových čerpadel (1 až 32 výstupů), s pracovními tlaky až 400 bar.

SKF MultiFlex - víceokruhový mazací systém určený pro olej, polotekuté mazivo a tuhé mazivo. Vyobrazený systém je určen pro tuhé mazivo

 

SKF CircOil

Systémy mazání s nuceným oběhem oleje

Systémy SKF CircOil jsou určeny pro mazání s nuceným oběhem oleje, a to nejen k vlastnímu mazání, ale rovněž i chlazení vysoce namáhaných ložisek strojů téměř všech velikostí používaných v papírenském a těžkém průmyslu. Systémy účinně odstraňují částice nečistot, vodu a vzduch. Olej je čerpací jednotkou dodáván do škrtících ventilů, které lze individuálně nastavit. Aktuální průtok lze pak kontrolovat vizuálně nebo elektronicky.

Pro prediktivní údržbu jsou k dispozici monitorovací systémy s funkcí kontroly průtoku a individuálními úrovněmi výstrahy. Systémy SKF CircOil zahrnují široké spektrum řešení šitých na míru a dodávaných na klíč pro průtoky od 0,1 do 3 000 l/min. Toto řešení zahrnuje čerpací jednotku SKF Streamline s kapacitou nádrže až 40 000 litrů a inovační olejové zásobníky.

Čerpací jednotka SKF Streamline pomáhá dramaticky snižovat spotřebu oleje. Systémy SKF CircOil umožňují velmi snadnou údržbu. Navíc mají modulární konstrukci a lze je snadno kombinovat.

SKF CircOil - systémy mazání s nuceným oběhem oleje

 

SKF Oil+Air

Mazací systémy olej + vzduch

Mazací systémy SKF olej + vzduch jsou určeny hlavně pro vysokootáčková ložiska, řetězy a speciální aplikace v ocelářském průmyslu. Čerpadlo, progresivní rozdělovač nebo jednopotrubní dávkovač vstřikuje malé odměřené množství oleje do směšovacího ventilu. Průtok vzduchu je nastaven na minimum. Olej pomalu teče do mazacího místa a poskytuje tak ložisku nebo řetězu malý spojitý proud oleje a vzduchu. To znamená, že skříň ložiska je pod mírným přetlakem, čímž se udržují nečistoty mimo citlivá ložiska.

U tohoto řešení nevzniká olejová mlha, a proto je rovněž šetrná k životnímu prostředí. Mazací systémy SKF olej + vzduch lze přizpůsobit na míru a ke kontrole funkce použít moderní senzorovou technologii „oil-streak“.

SKF Oil + Air - mazací systém olej + vzduch

 

Široký a stále se rozšiřující sortiment služeb společnosti SKF v oblasti mazání zahrnuje:

  • Analýzu potřeb zákazníka
  • Audity a konzultace v oblasti mazání
  • Výpočty návratnosti investic
  • Instalace centrálních mazacích systémů a jejich uvádění do provozu
  • Servis stávajících centrálních mazacích systémů
  • Analýza olejů
  • Testy maziv ke zjištění jejich vhodnosti pro oblast centrálního mazání
  • Školení

Společnost MP DIMS je autorizovaným distributorem SKF.

Zdroj: SKF.com

ewelix
gates
ktr
loctite
permaglide
renold
bahco
seeger
ina
simrit
skf
zvl
optibelt
thk
ace
blickle
continental
elesa
ezo bearings
festo
fluro
freudenberg
hiwin
challenge
chiaravalli
ibc
igus
iko
kajo
koyo
ksk
linsys
loxeal
megadyne
molykote
nachi
narex
norgren
novato
parker
rkb
rollenbau
rollway
rubena
semperit
schneeberger
schwer
siemens
smc
snr
stäubli
torrington
trelleborg
zkl
rexroth
timken