Novinky

MP DIMS drtí Baťu ve Zlíně

Dnes, na prvního Apríla, je tomu přesně 103 let co v regionálním vydání Lidových novin zamýšlela brněnská redakce otisknout na prostřední dvoustraně článek s palcovým titulkem: MP Dims drtí Baťu ve Zlíně. Článek bohužel nakonec nevyšel, jelikož v redakčním hlasování neuspěl v poměru 1:5. Přednost dostala reportáž o hledání Lochnesské příšery. 

Obsah článku se nedochoval, nicméně obrazová příloha i s komentáři ano.  Jak titulek napovídá mělo jít pravděpodobně o přímé srovnání dvou Zlínských podniků, jak po stránce technické, tak technologické, o srovnání zavádění nových progresivních method výroby a prodeje a v neposlední řadě i o lidských zdrojích, nejcenější toť komoditě každého moderního podniku. 

Článek jsme částečně zrekonstruovali a zveřejňujeme jej níže ve zkrácené podobě.

Prostřední dvoustrana o MP Dims nakonec zveřejněna nebyla, díky tajnému hlasování, ve kterém pro článek o našem podniku nehlasovali redaktoři Markytán, Vašíček, Niedermayer, Vetchý a šéfredaktor Stoklasa. Pro byl pouze autor článku, pomocný redaktor Bambula. Deník alespoň zveřejnil za úplatu na titulní straně naše drobné reklamní sdělení.

Lidové noviny

 

Zrekonstruovaný článek:

MP Dims drtí Baťu ve Zlíně

 ... a tak z výše uvedeného tedy zcela jasně vyplývá že společnost MP Dims drtí Baťu ve Zlíně na celé čáře. 

 redaktor Ladislav Bambula

 

Obrazová příloha:

 jeřáb

Ty tam jsou pot a dřina našich zaměstnanců. V moderních provozech svěřujeme námahu špičkovým strojům

 

ISO 

Zavádění moderních postupů při organizaci výroby dle certifikace iso 1900 splňují všechna naše pracoviště

 

 moderní methody

Odbornost a kumšt v praxi. Naši špičkový odborníci při lisování radiálního kuličkového ložiska, tak zvanou narážecí methodou 

 

 Karel Bělobrádek

Zaměstnanec měsíce března, Karel Bělobrádek, specialista na diagnostiku, při ustavování zákaznického zařízení

 zocelení zaměstnanci

Tou nejcenější devízou našeho podniku jsou flexibilní zaměstnanci schopní poradit si v každé situaci